Sorry, you need to install flash to see this content.


Zverejňovanie dokumentov

2013


Rozpočet obce na rok 2013


Uverejnenie výsledkov volieb 2013


 

Zmluvy :

 

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien - obec 

Zámenná zmluva - Kázmérová, Sidóová 

Zámenná zmluva - Karol Hodosy 

Dodatok č.3 - JOSTAV, s.r.o. NBD A9 bj.

Dodatok č.3 - JOSTAV, s.r.o. NBD C9 bj.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č.VP-K-1/2013

Kúpna zmluva č.13/92/1222500028-ZoS/KZ_P_TS

Zámenná zmluva - Jolana Vimiová 

Kúpna zmluva - Ing.Ľudovít Csiba 

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy - JOSTAV s.r.o.

Kúpna zmluva - Zoltán Varga

Kúpna zmluva - Lichblau,Csibová

Kúpna zmluva - Magdaléna Ráczová 

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien -

          č.13/165/1222500028-ZoS /ZBZ_VB

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien -

           č.13/166/1222500028-ZoS/ZBZ_VB

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien -

           č.13/167/1222500028-ZoS/ZBZ_VB 

Zámenná zmluva - František Szabó 

Zmluva č. 09/OŠTK/2013 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva o splátkovom úvere - OTP Banka Slovensko,a.s.  

Zmluva o dielo - FA-ZO 

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy - H&N investment, s.r.o.

Zámenná zmluva - Ing. Andrej Boráros a Darina Borárosová

Zmluva o dielo č.66700327 - ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. 

Kúpna zmluva - Tibor Kovács

Kúpna zmluva - Jozef Herceg 

Kúpna zmluva -Tibor Kovács

Kúpna zmluva - Erika Tóthová

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 1 -36/2013/RJC

Dohoda o poskytnutí grantu č.ZE-13-21 - Nadácia Ekopolis 

Záložná zmluva č.0258-PRB/2011 / Z

 

 

Faktúry :

 

INPROST s.r.o. - č.168/3311

SALUS GROUP s.r.o. - č.121101425

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2012/947

Slovak Telekom a.s. - č.9745969854

ŠEVT a.s. - č.1132200472

ŠEVT a.s. - č.2132200178

ŠEVT a.s. - č.1132201099

ŠEVT a.s. - č.2132200251

Slovak Telekom a.s. - č.0745971999

ZSE - č.7130740606

ZSE - č.7130740605

ZSE - č.7130740604

ZSE - č.7130740603

ZSE - č.7150610670

ZSE - č.7130740602

ZSE - č.7220472637

ZSE - č.7220472638

ZSE - č.7150610671

ZSE - č.7130740607

ZSE - č.7111083857

DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. - č.3039003078

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8220045846

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8220045843

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8220045845

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8220045844

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8220046002

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8220046001

Mesto Dunajská Streda-Mestský úrad - č.20/2013 

SAD Dunajská Streda - č.017151 

ZSE - č.7010430562

ZSE - č.7150615175

ZSE - č.7150615526

Slovak Telekom a.s. - č.7300013476

PURA spol. s.r.o. - č.120591

PURA spol. s.r.o. - č.120631

ZSE - č.7417303429

ZSE - č.7417303428

ZSE - č.7417303250

ZSE - č.7446764109

ZSE - č.7446764108

ZSE - č.7417301151

ZSE - č.7417301150

ZSE - č.7417301148

ZSE - č.7417301147

ZSE - č.7417301140

ZSE - č.7417301138

ZSE - č.7417301137

ZSE - č.7417311843

Slovak Telekom a.s. - č.7300455034

Iván Bugár-PLYNOSPOTREBIČE - č.130006

Michal Rácz - č.02/2013

SPP - č.7451032026

 

DMTeam s.r.o. - 01/2013

Róbert Czucz - č.1/2013

Hydromeliorácie š.p. - 201340087

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2013/43

SALUS GROUP s.r.o. - č.131100081

AlexGraf-Mgr. Sándor Angyal - č.2013001

Slovak Telekom a.s. - č.5746948012

SPP - č.7297666924

Slovak Telekom a.s. - č.7746950015

ZSE - č.7446831461

ZSE - č.7446826125

ZSE - č.7446826124

ZSE - č.7446810034

ZSE - č.7446810033

ZSE - č.7446824807

ZSE - č.7446824806 

ZSE - č.7446824805

ZSE - č.7446824804

ZSE - č.7446824803

ZSE - č.7446824801

ZSE - č.7446824800

ZSE - č.7446824799

ZSE - č.7446826002

ZSE - č.7446831461

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8320000389

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8320000388

SOMI-TRANS - č.11/02/13

WebHouse s.r.o. - č.1308746

Slovak Telekom a.s. - č.7301129375

SOZA - č.2131105343

Monika Posztosová - č.2013/29

Mesto Dunajská Streda-Mestský úrad - č.70/2013

PURA spol. s.r.o. - č.130038

PURA spol. s.r.o. - č.130007

Gas-Mount s.r.o. - 130013

EKOM PLUS s.r.o. - FV20130020

Ing. Zalaba Zoltán-S&Z - č.131/13 

 

REPROFFSET s.r.o. -č.130045

Poradca podnikateľa spol.s.r.o. - č.5041300757

ASSECO SOLUTIONS - č.330184

Mgr.Sándor Angyal-AlexGraf - 2013003

Mesto Dunajská Streda-Mestský úrad - č.49/2013 

Zruženie podnikateľov Gulázsi - č.2013/112

CBS spol. s.r.o. - č.OF/13/0194

Salus Group s.r.o. - č.131100201

SPP - č.7207759836

IZ TENDER s.r.o. - č.004

POZPROJ -č.10/13

Slovak Telekom a.s. - č.8747933102

Slovak Telekom a.s. - č.0747931085

Technická Inšpekcia a.s. - č.2013410995

ŠEVT a.s. - č.1132202609

Monika Posztósová - č.2013/64

PURA s.r.o. - č.130056

ZSE - č.7446935908

ZSE - č.7446935907

ZSE - č.7417416680

ZSE - č.7417422014

ZSE - č.7446935909

ZSE - č.7446935915 

ZSE - č.7446935914

ZSE - č.7446935913

ZSE - č.7446935912

ZSE - č.7446935911

ZSE - č.7417416796

ZSE - č.7417416795

ZSE - č.7446921352

ZSE - č.7446921351

Slovak Telekom a.s. - č.7302487757

Slovak Telekom a.s. - č.7302244125

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8320001513

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8320001512 

Mesto Dunajská Streda-Mestský úrad - č.92/2013 

 

Poradca podnikateľa spol. s.r.o. - č.5913014323

Nagy Gejza-NN atyp - č.9/2013

Ivan Bugár-Plynospotrebiče - č.135023

Akadémia vzdelávania - č.2103130008

Dobrovoľná požiarna ochrana SR - č.201/1093

Kmetík Milan  -č.017/2013

Mgr. Sándor Angyal-AlexGraf - č.2013004

JUDr. Beáta Slováková - SB-2013/04/02

Združenie podnikateľov Gulázsi -č.2013/182

IURA EDITION spol. s.r.o. - č.2630124627

SALUS GROUP s.r.o. - č.131100332

SPP - č.7282731698

PURA spol. s.r.o. - č.130089

PURA spol. s.r.o. - č.130127

Slovak Telekom a.s. - č.3748911135

Monika Posztosová-MONA - č.201394

Slovak Telekom a.s. - č.2748912977

ZSE - č.7417498431

ZSE - č.7417491698

ZSE - č.7417491697

ZSE - č.7446996347

ZSE - č.7446996346

ZSE - č.7417490077

ZSE - č.7417490076

ZSE - č.7417490075

ZSE - č.7417490074

ZSE - č.7417490073

ZSE - č.7417490071

ZSE - č.7417490070

ZSE - č.7417490069

ZSE - č.7417491563

Slovak Telekom a.s. - č.7303384933

Slovak Telekom a.s. - č.7303557873

Mesto Dunajská Streda-Mestský úrad - č.119/2013 

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8320004667

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8320004666

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8320003787

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8320003788

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8320003786

ALEX II s.r.o. - č.20130005

NOMILand s.r.o. - č.2132098

TUMAN s.r.o. - č.007/13

Michal Rácz - č.9/2013

Michal Rácz - č.8/2013

SLOVGRAM - č.1305534

Slovak Telekom a.s. - č.7303819836

 

Technická Inšpekcia a.s. - č.2013411840

Poradca s.r.o. - č.89931063

Mgr. Sándor Angyal-AlexGraf - č.2013008

SALUS GROUP s.r.o. - č.131100459

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2013/282

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2013/267

Slovak Telekom a.s. - č.3749898013

SPP - č.7144463726

Monika Posztósová-MONA - č.2013/126

Monika Posztósová-MONA - č.2013/127

TPK Soft Service - FA 2013040

Slovak Telekom a.s. - č.0749899929

PURA spol. s.r.o. - č.130183

PURA spol. s.r.o. - č.130171

ZSE - č.7447109579

ZSE - č.7447104504

ZSE - č.7447104503

ZSE - č.7447088895

ZSE - č.7447088894

ZSE - č.7447103249

ZSE - č.7447103248 

ZSE - č.7447103247

ZSE - č.7447103246

ZSE - č.7447103245

ZSE - č.7447103243

ZSE - č.7447103242

ZSE - č.7447103241

ZSE - č.7447104390

Slovak Telekom, a.s. - č.7304669183

POZPROJ - č.18/13

Mesto Dunajská Streda-Mestský úrad - č.144/2013

Západoslov. vodárenská spol.a.s. - č.8320007645

Západoslov. vodárenská spol.a.s. - č.8320007344

Róbert Czucz - č.6/2013

Ingrid Győriová-INTERVYT - č.1300402

Slovak Telekom, a.s. - č.7304969268

DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o. - č.3239003315

Ing.Dagmar Horáková - č.130504

AGROINTER s.r.o. - č.20135082

RAMON Consulting, s.r.o. - č.09/13 

 

Mgr. Sándor Angyal-AlexGRAF - č.2013009

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2013/351

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2013/373

Slovak Telekom,a.s. - č.1750861299

SALUS GROUP, s.r.o. - č.131100578

SPP -č.7292770713

Monika Posztósová-MONA - č.2013/157

Monika Posztósová-MONA - č.2013/132

Slovak Telekom, a.s. - č.4750863081

Mészárosová Henrieta-Pohrebná služba - č.2013010

ZSE - č.7436851280

ZSE - č.7436837019

ZSE - č.7436852514

ZSE - č.7436851276

ZSE - č.7436851281

ZSE - č.7436852515

ZSE - č.7436851278

ZSE - č.7436851274

ZSE - č.7436852404 

ZSE - č.7436851279

ZSE - č.7436837018

ZSE - č.7436851282

ZSE - č.7436851275

ZSE - č.7436857520 

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8320008080

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8320008079  

Ing. Ladislav Nagy-TECHNOMARKT - č.2013023

Peter Horváth - č.18/2013

Slovak Telekom, a.s. - č.7305803496

Slovak Telekom, a.s. - č.7305646907 

Poradca Podnikateľa, spol. s.r.o. - č.5913024715

HORIZONT a AL, spol. s.r.o. - č.130100089

Mesto Dun. Streda-Mestský úrad - č.167/2013

PURA, spol. s.r.o. - č.130229

PURA, spol. s.r.o. - č.130235

Willex s.r.o. - č.2013/059

VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. - č.2013405 

 

Michal Rácz - č.14/2013

Slovak Telekom, a.s. - č.7306101364

2U spol. s.r.o. - č.21130659

Kálmán Jozef - č.29013

Mgr. Sándor Angyal-AlexGRAF - č.2013010

VF Project & Marketing s.r.o. - č.12/06/2013

SALUS GROUP, s.r.o. - č.131100718

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2013/440

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2013/480

VAR s.r.o. - č.12

Monika Posztósová-MONA - č.2013/184

SPP - č.7104864743 

Slovak Telekom, a.s. - č.2751805978

ZSE - č.7417735233

ZSE - č.7417735232

ZSE - č.7417735231

ZSE - č.7417735230

ZSE - č.7417735229

ZSE - č.7417735222

ZSE - č.7417735220

ZSE - č.7417735219

ZSE - č.7436919073

ZSE - č.7436919072

Slovak Telekom, a.s. - č.4751806944

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.2013620138

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.2013620137

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.2013620136

CBS spol, s.r.o. - č.OF/13/0551

SAD Dunajská Streda a.s. - č.007651 

Slovak Telekom, a.s. - č.7306805284

ZSE - č.7511039428

ZSE - č.7511031836

ZSE - č.7511031835

ZSE - č.7511031670

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8320019900

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8320049901

PURA, spol. s.r.o. - č.130317

HV print, spol. s.r.o. - č.2013070739

Mesto Dun. Streda-Mestský úrad - č.190/2013

POZPROJ - č.39/13

INPROST, spol. s.r.o. - č.1381017

Petit Press, a.s. - č.1323501031

Slovak Telekom, a.s. - č.7307265617

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. - č.5913042253

ŠEVT a.s. - č.2132206693

ŠEVT a.s. - č.1132207124

DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. - č.3039023131 

 

WebHouse, s.r.o. - č.1333317

ŠEVT a.s. -č.1132208345

MOPED-Slovakia, s.r.o. - č.20132153

Farkas Zoltán - č.20137

HV print, spol. s.r.o. - č.2013070793

GÜDE Slovakia, s.r.o. - č.13281102

Mgr. Sándor Angyal-AlexGRAF - č.2013014

prof. Ing. Alfonz Smola,PhD. - č.21/2013

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2013/521

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2013/544

SALUS GROUP,s.r.o. - č.131100851 

Slovak Telekom, a.s. - č.1752788026

SPP - č.7312778074

Slovak Telekom, a.s. - č.4752790035

ZSE - č.7417832174

ZSE - č.7417826065

ZSE - č.7417826064

ZSE - č.7417826062 

ZSE - č.7417826060

ZSE - č.7417826059

ZSE - č.7417826058

ZSE - č.7417827179

ZSE - č.7436990366

ZSE - č.7436990367

ZSE - č.7417827291

ZSE - č.7417827292

ZSE - č.7417826063

ZSE - č.7417826066

Electro expert s.r.o. - č.430099

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. - č.0413082324

PURA, spol. s.r.o. - č.130351

PURA, spol. s.r.o. - č.130368

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8320031408

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8320031409

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8320031411

Monika Posztósová-MONA - č.2013/209

Tanečné divadlo Ifjú Szivek - č.52/2013

Tanečné divadlo Ifjú Szivek - č.53/2013

Penzion NEVADA - č.13/2013

TOI TOI & DIXI s.r.o. - č.139031715

HV print, spol. s.r.o. - 2013080840

Slovak Telekom, a.s. - č.7307966384

Slovak Telekom, a.s. - č.7308165091 

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8320032174 

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8320032000

Mesto Dun. Streda-Mestský úrad - č.212/2013

LOAR-VE, a.s. - č.20134224

 

MANADO plus s.r.o. - č.20130136

DOXX-Stravné lístky,spol. s.r.o. - č.3039026320 

Slovak Telekom, a.s. - č.7308446716

Poľnohospodárske družstvo vo V. Blahove - č. 13100467

AG sport s.r.o. - č.13VF312

František Vangel-ANDREA SHOP - č.6213429 

SPP - č.8100076217

SPP - č.8400076215

SPP - č.8400076216

Mgr. Sándor Angyal-AlexGRAF - č.2013016

Ing. Rácz Alexander - č.32/13

Ing. Lovas Tibor - č.13/213

VF Project & Marketing s.r.o. - č.14/09/2013

DEEP SOUND s.r.o. - č.1310006

Rudolf Végh-TENT - č.015/2013

Monika Posztósová-MONA - č.2013/238

SALUS GROUP,s.r.o. - č.131100976

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2013/603

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2013/622

Nagy Gejza-N & N ATYP - č.38/2013

SPP - č.7192908582

Slovak Telekom, a.s. - č.8753745597

ZSE - č.7437059474

ZSE - č.7437059473

ZSE - č.7437044232

ZSE - č.7437044231

ZSE - č.7437058251

ZSE - č.7437058250

ZSE - č.7437058249

ZSE - č.7437058248

ZSE - č.7437058247 

ZSE - č.7437058245

ZSE- č.7437058244

ZSE - č.7437058243

ZSE - č.7437059361

ZSE - č.7437064338

Slovak Telekom, a.s. - č.8753747375

Rácz Michal - č.21/2013

Elektro expert, s.r.o. - č.430119

PURA, spol. s.r.o. - č.130417

PURA, spol. s.r.o. - č.130383 

Slovak Telekom, a.s. - č.7309150649

Slovak Telekom, a.s. - č.7309313242

Mesto Dun. Streda-Mestský úrad - č.236/2013

Západoslov. vodárenská spol.a.s. - č.8320033275

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8320033118

Ing. Lovas Tibor - č.14/2013

HI-TECH ELEKTRO - č.130100235

Farkas Zoltán - č.2013/9

DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.- č.3239006197

KALMÁR RICHARD - č.24/2013 

EKOM PLUS s.r.o. - č. FV20130257

Občianske združenie DOGAZYL - č.52/2013

Slovak Telekom, a.s. - č.7309625950

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. - č.5913055803

CANTON spol. s.r.o. - č.131046

CANTON spol. s.r.o. - č.131045

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8320033420

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8320033414

 

GAS-MOUNT s.r.o. -č.130086

Mgr. Sándor Angyal-AlexGRAF - č.2013017

Michal Rácz - č.20/2013

Michal Rácz - č.19/2013

JUDr.Beáta Slováková - č.SB-2013/09/002

Monika Posztósová-MONA - č.2013/262

Monika Posztósová-MONA - č.2013/263 

SPP-distribúcia, a.s. - č.8400076911

H. KONZUM s.r.o. - č.100/2013

SALUS GROUP, s.r.o. - č.131101113

ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZSI - č.2013/680

ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZSI - č.2013/699

SPP - č.7262893857

HORIZONT a AL, spol. s.r.o. - č.130100184

Kálmán František - č.123013

Kálmán František - č.121013

PARAPETROL a.s. - č.131123515

IURA EDETION, spol s.r.o. - č.8333805852

SPP-distribúcia, a.s. - č.8400077147

SPP-distribúcia, a.s. - č.8400077146

SPP-distribúcia, a.s. - č.8400077145

ZSE - č.7437139803

ZSE - č.7437139802

ZSE - č.7437121917

ZSE - č.7431721916

ZSE - č.7437138237

ZSE - č.7437138236

ZSE - č.7437138235

ZSE - č.7437138234

ZSE - č.7437138233

ZSE - č.7437138231

ZSE - č.7437138230

ZSE - č.7437138229

ZSE - č.7437139671

ZSE - č.7417983653

DEKPROJEKT s.r.o., org. zl. - č.9311300162

Slovak Telekom, a.s. - č.0754701727

Slovak Telekom, a.s. - č.2754703826

PURA, spol. s.r.o. - č.130461

PURA, spol. s.r.o. - č.130466 

SPP - č.4300013810

Gálffy Juraj - č.4/2013

Kmetík Milan - č.060/2013

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8320036744 

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8320036735

Slovak Telekom, a.s. - č.7310338037

Mesto Dun. Streda-Mestský úrad - č.261/2013

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2013/721

Slovak Telekom a.s., č.7310809700

Vydavateľstvo NOMI, s.r.o. - č.5132088

DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. - č.3039032160

IURA EDITION, spol. s.r.o. - č.2401442672 

JP-SERVIS, s.r.o. - č.2013135

HORIZONT a AL, spol. s.r.o. - č.130100196

 

Mgr. Sándor Angyal-AlexGRAF - č.2013022

AMONA-THERM - č.40/2013 

Asseco Solutions, a.s. - č.213110498 

VAR-s.r.o. - č.22

Gálffy Juraj - č.7/2013

Gabriel Varga - č.21/2013

Rácz Michal - č.23/2013

Rácz Michal - č.24/2013 

REPROFSET s.r.o. - č.130230

Monika Posztósová-MONA - č.2013/305

VAR-s.r.o. - č.24

Ingrid Győriová-INTERVYT - č.1300922

ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZSI - č.2013/789 

ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZSI - č.2013/767

SALUS GROUP, s.r.o. - č.131101251

Slovak Telekom, a.s. - č.2756573061 

B2B Partner s.r.o. - SPF 13408305

Slovak Telekom, a.s. - č.8755686575

GAS-MOUNT s.r.o. - č.130119

ZSE - č.7437189800 

ZSE - č.7437189801

ZSE - č.7437204767

ZSE - č.7437203654

ZSE - č.7437203655

ZSE - č.7437203656

ZSE - č.7437203658

ZSE - č.7437203659

ZSE - č.7437203660

ZSE - č.7437203661

ZSE - č.7437203662

ZSE - č.7437204877

ZSE - č.7437204878

ZSE - č.7437209649

ZSE - č.7437210666

PURA, spol. s.r.o. - č.130510

PURA, spol. s.r.o. - č.130508

Slovak Telekom, a.s. - č.7311553195

Slovak Telekom, a.s. - č.7311749476

Mesto Dun. Streda-Mestský úrad - č.287/2013

Slovak Telekom, a.s. - č.7312005428

SEducoS, s.r.o. - č.13142098

Farkas Vojtech - č.2013/10

DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. - č.3039035496

 

INPROST s.r.o. - č.16873411

Ing. Gróf Barnabás-EKOSTAV - č.33479

Ivan Bugár-PLYNOSOTREBIČE - č.130629

Mgr. Sándor Angyal-AlexGRAF - č.2013024

Monika Posztósová-MONA - č.2013/329

Monika Posztósová-MONA - č.2013/330

VAR-s.r.o. - č.28

ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZSI - č.2013/861

ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZSI - č.2013/877

SALUS GROUP, s.r.o. - č.131101371

SPP - č.7302884086

Monika Posztósová-MONA - č.2013/331

Krisztína Bugárová - č.CFA2013/333

Kálmán František - č.195013

Slovak Telekom, a.s. - č.7312763925 

Slovak Telekom, a.s. - č.5756662003

Ing. Rácz Ľubomír-LULO - č.19/2013

Rácz Michal - č.25/2013

Czucz Róbert - 12/2013

ZSEMLYE-KOVOVÝROBA s.r.o. - č.26/2013

Mesto Dunajská Streda-Mestský úrad - č.309/2013  

Slovak Telekom, a.s. - č.7312966788

PURA, spol. s.r.o. - č.130538

ŠEVT a.s. - č.1132211251

Rácz Peter - č.20130019

ŠEVT a.s. - č.1132211242

Slovak Telekom, a.s. - č.2746662264

Slovak Telekom, a.s. - č.7313223807

NEA - PLAST, s.r.o. - č.130255

Peter Rigó - č.201301

 

 

 

 

Objednávky :

 

Objednávka č.01

Objednávka č.02

Objednávka č.03

Objednávka č.04 

Objednávka č.05

Objednávka č.06

Objednávka č.07

Objednávka č.08

Objednávka č.09

Objednávka č.10

Objednávka č.11

Objednávka č.12

Objednávka č.13

Objednávka č.14

Objednávka č.15

Objednávka č.16

Objednávka č.17 

Objednávka č.18

Objednávka č.19

Objednávka č.20

Objednávka č.21

Objednávka č.22

Objednávka č.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012


Rozpočet obce na rok 2012 


 

Zmluvy :

 

Kúpna zmluva - Katarína Czibulová 

Slovak Telekom a.s. - Zmluva o posk. verejných služieb

Kúpna zmluva - František Szabó

Zmluva o dielo - PZ Construct s.r.o. - A 9 bj.

Zmluva o dielo - PZ Construct s.r.o. - B 19 bj.

Zmluva o dielo - PZ Construct s.r.o. - C 9 bj.

Dodatok č.4 - K H Invest s.r.o.  

OTP Banka Slovensko, a.s. - Zmluva o splátkovom úvere 

OTP Banka Slovensko, a.s. - Zmluva o OTP PREMIUM KONTE  

PURA spol.s.r.o. - Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hosp.

Kooperativa - Návrh poistnej zmluvy Profesionál 

ZSE Distribúcis, a.s. - Zmluva o spolupráci 

ZSE Distribúcia, a.s. - Dodatok č.1

Združenie podnikateľov Gulázsi - Zmluva č. 04/2012

František Sido - HASID-tech. - Zmluva o dielo 

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - Gabriela Ravaszová

Kúpna zmluva - Ladislav Izsmán a Andrea Izsmánová 

Mandátna zmluva - JUDr. Marian Zányi 

Dodatok č. 5 - K H Invest s.r.o. 

Dodatok č.1 - JOSTAV s.r.o. 

Zmluva o dielo - Ing. Ľubomír Rácz - LULO

Kúpna zmluva - František Szabó

Enviromentálny fond - ZMLUVA č.86570 08U01

MDVaRR SR - Zmluva č.0090-PRB/2012 BD 9 b.j. C 

MDVaRR SR - Zmluva č.0091-PRB/2012 BD 9 b.j. A

MDVaRR SR - Dodatok č.1 k zmluve č.0258-PRB-2011

Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru - č. 201/465/2012

Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru - č. 201/467/2012

Záložná zmluva č.201/465/2012

Záložná zmluva č.201/467/2012

Dodatok č.1 k zmluve č.201/602/2012 

Kúpna zmluva - Gabriela Ravaszová

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve - František Szabó 

Kúpna zmluva - Ing. Linda Kovácsová

ZSE Distribúcia, a.s.  - Zmluva o spolupráci

Dog Azyl - Zmluva na poskytnutie služby 

Záložná zmluva k Dodatku č.1 úverovej zmluve č.201/602/2011

Zámenná zmluva - Bc. Marta Horváthová a spol. 

Zámenná zmluva - Arpád Hodossy 

Zámenná zmluva - Mgr. Ildiko Paučová

Dodatok č.2 k zmluve č.0258-PBR-2011

Zmluva o dielo č.15112012 - Ing. Alexander Rácz 

Zmluva o pripoj. odberného elektr. zariadenia žiadateľa do distr. sústavy

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 28.10.2009 - ÚPn s.r.o. 

Zmluva o prevode nehnuteľností - JUDr. Szabolcs Hodosy

Zmluva o dielo - FA-ZO Zoltán Farkas 

 

Faktúry :

 

DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o. - č.3029002996 

EKOSTAV - Ing. Barnabáš Gróf - č.31432

SALUS GROUP s.r.o. - č.201100886

SAD Dun. Streda a.s. - č.017851 

Slovak Telekom a.s. - č.7205597447

ŠEVT a.s. - č.1122200835

T Com - č.3734046708

T Com - č.4734044390

TPK SOFT SERVISE - č.2011117

Združenie miest a obcí Slovenska - č.717-2011

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2011-970

ZE - č.7111003647 

ZE - č.7140575511

ZE - č.7140575512

ZE - č.7140575513

ZE - č.7140575514

ZE - č.7140575515

ZE - č.7140575516

ZE - č.7140575517

ZE - č.7150531777

ZE - č.7140579936  

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.812012156

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.812012157

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.812012158

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.812012159

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.812012391

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.812012392

SPP - č.6300156561

ZE - č.7010370002 

ZE - č.7445745898

ZE - č.7445737928

ZE - č.7445740121

ZE - č.7445740122

ZE - č.7445740123

ZE - č.7445740124

ZE - č.7445762787

ZE - č.7445762790

ZE - č.7445762797

ZE - č.7445762798

ZE - č.7445764683

ZE - č.7445764849

ZE - č.7445764850

 

 

CANTON spol. s.r.o. - č.120124

FIT möbel SK, s.r.o. - č.120700038

FIT möbel SK, s.r.o. - č.122103

Kominár - Nagy František - č.112012

KOVOTECH s.r.o. - č.12008

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. - č.2228000437

SALUS GROUP, s.r.o. - č.121100084

SOZA - č.2121105562

SPP - č.7114155501

T Com - č.2735055610

T Com - č.7201513052

T Com - č.9735057800

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8220000771

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8220000772

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2012/43

ZE - č.7416297442

ZE - č.7416297444

ZE - č.7416297447

ZE - č.7416298395

ZE - č.7416298505

ZE - č.7416299744

ZE - č.7445797563

ZE - č.7445819137

ZE - č.7445825709

ZE - č.7445825710

ZE - č.7445825711

ZE - č.7445825712

ZE - č.7416298506 

 

 

Bugár - Plynospotrebiče - č.120057

DF group, s.r.o. - č.72012

Kálmán Jozef - č.3012

PETIT PRESS, a.s. - č.201300283

REPROFFSET s.r.o. - č.120053

SALUS GROUP, s.r.o. - č.121100198

SPP - č.7277410673

T Com - č.9736054596

T Com - č.6736052560

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2012/117

ZE - č.7416374120

ZE - č.7416374121 

ZE - č.7416374127

ZE - č.7416374128

ZE - č.7416374129 

ZE - č.7416375459

ZE - č.7416375593

ZE - č.7416375594

ZE - č.7445877503

ZE - č.7445877504 

 

 

ista Slovakia s.r.o. - č.21220132

Kálmán František - č.15012

Mesto Dunajská Streda - č.24/2012

Michal Rácz - č.4/2012

Poradca podnikateľa spol. s.r.o. - č.5912005284

Poradca s.r.o. - č.89925090

SALUS GROUP, s.r.o. - č.121100326

SPP - č.7322372358

Talamon s.r.o. - č.110

T Com - č.3737048590

T Com - č.4737046814

T Com - č.7203592149 

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8220002673 

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8220003748

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8220003949

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8220003950

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.2012620102

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8220003750

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2012/190 

ZE - č.7445973296

ZE - č.7445954841

ZE - č.7445954842

ZE - č.7445973297

ZE - č.7445973299

ZE - č.7445973301

ZE - č.7445973302

ZE - č.7445973303

ZE - č.7445973304

ZE - č.7445973305

ZE - č.7445975012

ZE - č.7445975164

ZE - č.7445975165 

 

 

Ing. Rácz Alexander - č.04/12

Ing. Barnabás Gróf - EKOSTAV - č.32116

Ing. Rácz Ľubomír - LULO - č.11/2012 

AgroTrade s.r.o. - č.20120180

Canton spol. s.r.o. - č.120520

Edu Work s.r.o - FV12115

Ing. Dagmar Horáková - č.120502

JUDr. Beáta Slováková - SB 2012/04/004

Kálmán František - č.71012

Kovotech s.r.o. - č.12035

LE CHEQUE DE JEUNER s.r.o. - č.8201041516

Mesto Dunajská Streda - č.60/2012

Poradca podnikateľa s.r.o. - č.5912012044

Posztósová Monika-MONA - č.2012088 

Posztósová Monika-MONA - č.2012089

PURA spol. s.r.o. - č.120156

PURA spol. s.r.o. - č.120174

SALUS GROUP, s.r.o. - č.121100452

Slovak Telekom a.s. - č.72004808853

SPP - č.7277469108

T-Com - č.0738041032

T-Com - č.6738043034

T-Com - č.7205224893

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8220006031

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8220006032

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2012/271

ZE - č.7435898720

ZE - č.7435898721

ZE - č.7435914468

ZE - č.7435914469

ZE - č.7435914471

ZE - č.7435914473

ZE - č.7435914474

ZE - č.7435914475

ZE - č.7435914476

ZE - č.7435914477

ZE - č.7435915789

ZE - č.7435915919

ZE - č.7435915920

 

 

TOUR4U,s.r.o. - č.2012134

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2012/345

SALUS GROUP, s.r.o. - č.121100563

Národné informačné stredisko SR - č.2012110318

T-Com - č.4739033942

Attila Prónik ACACIA TEAM - č.2012015

SPP - č.7317434910

Asseco Solutions, a.s. - č.212050517

Jozef Sill - č.1/2012

Monika Posztósová - č.2012/139

T-Com - č.5739035932

ZE - č.7446140913

ZE - č.7446140912

ZE - č.7446156567

ZE - č.7446156566

ZE - č.7446156565

ZE - č.7446156564

ZE - č.7446156563

ZE - č.7446156561

ZE - č.7446156559

ZE - č.7446156558

ZE - č.7446157985

ZE - č.7446157984

ZE - č.7446157856

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8220007159

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8220007158

PURA, spol.s.r.o. - č.120238

T-Com - č.7206042157

Mészárosová Henrieta - č.2012/011

Mesto Dunajská Streda - č.89/2012 

Sidó František - HASID-TECH 116/2012

PURA spol. s.r.o. - č.120220

Slovak Telekom a.s. - č.7206418876

 

SOMI TRANS - č.32-06-12

PZ Construct - č.011/2012

SPP - č.7322443772

SALUS GROUP - č.121100686

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2012/425

T Com - č.7740028541

PURA spol. s.r.o. - č.120296

PURA spol. s.r.o. - č.120268

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8220014263

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8220014264

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8220014265

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8220014266

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8220014458

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8220014459 

ZE - č.7416738900

ZE - č.7416738901

ZE - č.7416738904

ZE - č.7416738911

ZE - č.7416738912

ZE - č.7416738913

ZE - č.7416738914

ZE - č.7416738915

ZE - č.7416741145

ZE - č.7416741325

ZE - č.7416741326

ZE - č.7446229068

ZE - č.7446229069

 

Združenie podnikateľov Gulázsi - č. 2012/507

SALUS GROUP, s.r.o. - č.121100808

ZE - č.7140625067

ZE - č.7150580041

BEBOP s.r.o. - č.20120002

SPP - č.7114326487

HV print - č.2012070763

KRTKO PROFÍK - č.201256

WebHouse s.r.o. - č.1234076

Petit Press a.s. - č.1221108019

EKOSTAV-Ing.Barnabáš Gróf - č-32208

ZE - č.7111053252

T-Com - č-2741024738

T-Com - č.3741026814

Eclipse spol. s.r.o. - č.101120083

Elektro expert s.r.o. - č.420331

PURA spol. s.r.o. - č.120352

PURA spol. s.r.o. - č.120335

PORADCA s.r.o. - č.84001184

Mesto Dunajská Streda - č.1342012

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.9220030504

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.9220030503 

DARCUS spol. s.r.o. - č.2012103

DOG AZYL - č.32012

T-Com - č.7208152727

ZE - č.7446312780

ZE - č.7446312779

ZE - č.7416861030

ZE - č.7416861029

ZE - č.7416860904

ZE - č.7416859637

ZE - č.7416859636

ZE - č.7416859635

ZE - č.7416859634

ZE - č.7416859633

ZE - č.7416859631

ZE - č.7416859630

ZE - č.7416859629

PETIT PRESS - č.1223501001

Oblastný výbor Csemadok - č.1/2012

Hydromeliorácie š.p. - č.201240778

Ervin Csicsai - č.2012/1

ŠEVT a.s. - č.1122207968

Posztósová Monika-MONA - č.2012/197

Posztósová Monika-MONA - č.2012/200

Reproffset s.r.o. - č.120183

Kálmán František - č.119012

Michal Rácz - č.152012

VINIMP s.r.o. - č.201224 

T-Com - č.7208554566 

 

DUNSTAV Prefabeton s.r.o. - č.21-061/2012

MONA - č.2012/227

MONA - č.2012/229

HV print spol. s.r.o. - č.2012080859

MONA - č.2012/231

Zruženie podnikateľov Gulázsi - č.2012/594

SALUS GROUP s.r.o. - č.121100925

Norbert Végh - N-EVENT - č.00120122

Rudolf Végh - TENT - č.01820122

T-Com - č.9742014733

SPP - č.7104608495

T-Com - č.4742016767

Zsolt Végh-Profitent - č.00620122

Poradca podnikateľa s.r.o. - č.1208118800

ZE - č.7446367568

ZE - č.7446367569

ZE - č. 7446382955

ZE - č.7446382956

ZE - č.7446382957

ZE - č.7446382959

ZE - č.7446382960

ZE - č.7446382961 

ZE - č.7446382962

ZE - č.7446382963

ZE - č.7446384229

ZE - č.7446384354

ZE - č.7446384355

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8220031287

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8220031286

PURA spol. a.s. - č.120400

PURA spol. a.s. - č.120370 

Michal Rácz - č.17/2012

Michal Rácz - č.18/2012

Michal Rácz - č.19/2012

Slovak Telekom a.s. - č.7209199457

Mestský úrad - č.152/2012

Slovak Telekom a.s. - č.7209684934

Poradca podnikateľa spol. s.r.o. - č.5912047478

Mária Janíková - č.2/2012 

 

Asociácia správcov registratúry - č.1201999

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2012/679

NOMIland - č.2124416

SALUS GROUP, s.r.o. - č.121101056

SPP - č.7312558322 

ZE - č.7446441946

ZE - č.7446441945

ZE - č.7446461555

ZE - č.7446461554

ZE - č.7446461415

ZE - č.744645770

ZE - č.7446459769

ZE - č.7446459768

ZE - č.7446459767

ZE - č.7446459766

ZE - č.7446459764

ZE - č.7446459763

ZE - č.7446459762

T-Com - č.1743002144

T-Com - č.4743004345

VAR s.r.o. - č.35

PURA spol. s.r.o. - č.120437

Monika Posztósová - MONA - 2012/259

Monika Posztósová - MONA - 2012/260

Monika Posztósová - MONA - 2012/261

WHO IS WHO - SK 2012-140928

Západoslovenská vodárenská spol. a.s. - č.8220034154

Západoslovenská vodárenská spol. a.s. - č.8220034155

Západoslovenská vodárenská spol. a.s. - č.8220034157

Západoslovenská vodárenská spol. a.s. - č.8220034344

Západoslovenská vodárenská spol. a.s. - č.8220034343

Róbert Czucz - č.8/2012

T-Com - č.7210258245

NOMIland didaktik s.r.o. - č.9120148

T-Com - č.7210668431

Pekáreň Jahodná - č.479/2012

Nagy Gejza - č.58/2012

Barak László - č.201214

Kálmán Jozef - č.42012

Poradca s.r.o. - č.84001184 

Kálmán František - č.138012

DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. - č.3223563068

 

Združenie podnikateľov Gulázsi - 2012/764

Róbert Czucz - č.9/2012

SALUS GROUP s.r.o. - č.121101180

SPP - č.7307585701

Projektservis s.r.o. - FV12149

COOP Jednota Dun. Streda s.d. - č.50122129

VAR s.r.o. - č.38 

Slovak Telekom a.s. - č.5743990290

Slovak Telekom a.s. - č.0743992406

Barak László - č.201216

ZE - č.7446567254

ZE - č.7446567253

ZE - č.7446550650

ZE - č.7446550649

ZE - č.7446565886

ZE - č.7446565885

ZE - č.7446565884

ZE - č.7446565883

ZE - č.7446565882

ZE - č.7446565880

ZE - č.7446565879

ZE - č.7446565878

ZE - č.7446567131

Posztósová Monika-MONA - 2012/294

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8220035331

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8220035330

PURA, spol. s.r.o. - č.120502

PURA, spol. s.r.o. - č.120484

JUDR. Igor Kršiak, s.r.o. - č.744/2012

Slovak Telekom a.s. - č.č.7211326511

Mesto Dunajská Streda - č.199/2012

DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. - č.3029034713

Slovak Telekom a.s. - č.7211754472

Kovotech s.r.o. - č.12107

Asseco Solutions a.s. - č.212110753

Somi-Trans - č.60/11/12  

 

MONA - 2012/326

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2012/854

Kálmán Jozef - č.89012

SALUS GROUP, s.r.o. - č.121101292

THERMA a.s. - č.1035912

Slovak Telekom a.s. - č.5744991401

Slovak Telekom a.s. - č.7744993634

SPP - 7262654558

VAR s.r.o. - č.42

Slovak Telekom a.s. - č.7212402605

Farkas Zoltán - č.2012 23

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8220036232

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.8220036231

SOMI-TRANS - č.68/11/12 

PURA spol. s.r.o. - č.120550

PURA spol. s.r.o. - č.120533

GRAPH LIFE - č.2012095

Róbert Czucz - č.11/2012

Mesto Dunajská Streda - č.226/2012

 

 

 

Objednávky :

 

01 / 2012

02 / 2012

03 / 2012

04 / 2012

05 / 2012

06 / 2012

07 / 2012

08 / 2012

09 / 2012

10 / 2012 

11 / 2012

12 / 2012 

13 / 2012

14 / 2012

15 / 2012

16 / 2012

17 / 2012

18 / 2012

19 / 2012

20 / 2012

21 / 2012

Objednávka - Materská škola 

 

Zmluva o dielo č.VYDRANY/2010/1 - GAS-MOUNT spol. s.r.o.

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.VYDRANY/2010/1  

 

 

 

2011


 

Zmluvy:


 

Zmluva o prenájme verejného priestranstva - EKOSTAV 

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - EKOSTAV 

T Com - Zmluva o pripojení - č.9904065593

T Com - Zmluva o pripojení  - č.9904065638

T Com - Zmluva o pripojení

T Com - Dodatok k zmluve o pripojení - č.9904065596

T Com - Dodatok k zmluve o pripojení - č.9904065641

T Com - Dodatok k zmluve o pripojení - TP 9900467535

T Com - Dodatok k zmluve o pripojení - TP 3031100130911

T Com - Dodatok k zmluve o pripojení - TP 3031101031994

T Com - Dodatok k zmluve o pripojení - TP 3031101834911 

Dodatok č.1- K a H Invest

Dodatok č.2- K a H Invest

Dodatok č.3- K a H Invest

Zmluva o dielo - PZ- Construct s.r.o.

Zmluva o dielo - JOSTAV s.r.o. - NBD A 6 bj.

Zmluva o dielo - JOSTAV s.r.o. - NBD B 11 bj.

Zmluva o dielo - JOSTAV s.r.o. - NBD C 6 bj. 

SPP - zmluva o pripojení k distribučnej sieti

OTP - Zmluva o vystavení platobnej bankovej záruky

OTP - Všeobecné úverové podmienky 

Zmluva o posk. služieb - Michal Rácz

Dodatok č.1 - PROVYS

Dexia  - Zmluva o odovzdaní údajov plat. styku e-Banka

Dexia - Preberací protokol pre e-Banka

Zmluva o dielo - EKOSTAV 

Zmluva o dielo - Geo-Komárno s.r.o.

Zmluva č.07-2011 - Združenie podnikateľov Gulázsi

Zml.o prenájme nebyt. priestorov-International Business Center Slovakia

Dodatok č.1 - Jostav s.r.o. - NBD - A

Dodatok č.1 - Jostav s.r.o. - NBD - C 

Dodatok č.2 - Jostav s.r.o. - NBD - A

Dodatok č.2 - Jostav s.r.o. - NBD - C

Kúpna zmluva - Mgr.Ivett Melicher

Kúpna zmluva - Ing. Norbert Melicher

Zmluva o dielo - Dodatok č. 1 - EKOSTAV

Rozhodnutie o zmene projektu č.Z53/4.5/2011

Plnomocenstvo - JUDr. Eva Mészárosová

OTP Banka Slovensko, a.s. - Dodatok č.1 

Rozhodnutie o zmene projektu č.080/4.5/2011

Kúpna zmluva - ZSE Distribúcia a.s.

Kúpna zmluva  - RD č.276 - parc. č.73, k.ú. Vydrany

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru

OTP Banka - Záručná listina

Zámenná zmluva - RD č.225

Dodatok č.1 - RD č.276 -parc.č.73

Kúpna zmluva - Gabriela Ravaszová 

Nájomná zmluva na poz. v k.ú. Vydrany, parc. č.602/62 

Zmluva o nájme - AMEN s.r.o.

Kúpna zmluva - Saurio s.r.o.

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy - Oliver Vontszemű

Zmluva - SALUS GROUP s.r.o. 

Kúpna zmluva - Oliver Vontszemű

 

Faktúry:


 

Faktúra - č.01-2011 - Mona 

Faktúra - č.02-2011 - Ekostav

Faktúra - č.03-2011 - Mona

Faktúra - č.04-2011 - Zagro Michalovce s.r.o.

Faktúra - č.05-2011 - Mona

Faktúra - č.06-2011 - Zagro Michalovce s.r.o.

Faktúra - č.07-2011 - Združenie podnikateľov Gulázsi

Faktúra - č.08-2011 - Mona

Faktúra - č.09-2011 - International Business Center Slovakia

Faktúra - č.10-2011 - Mona

Faktúra - č.11-2011 - Zagro Michalovce s.r.o.

Faktúra - č.12-2011 - Mona

Faktúra - č.13-2011 - Greg Hamm promotios, s.r.o.

Faktúra - č.14-2011 - Obvodný úrad v Dunajskej Strede

Faktúra - č.15-2011 - Mona

Faktúra - č.16-2011 - Zagro Michalovce s.r.o.

Faktúra - č.17-2011 - International Business Center Slovakia

Faktúra - č.18-2011 - PD Veľké Blahovo 

Faktúra - č.19-2011 - Greg Hamm promotios, s.r.o.

Faktúra - č.20-2011 - BK energy, a.s.

Faktúra - č.21-2011 - Zberné suroviny, a.s.

Faktúra - č.22-2011 - MONA

Faktúra - č.23-2011 - Zagro Michalovce s.r.o.

Faktúra - č.24-2011 - MONA

Faktúra - č.25-2011 - Greg Hamm promotios, s.r.o.

Faktúra - č.26-2011 - Grag Hamm promotios, s.r.o.

 

 

A Security s.r.o. - č. 20110008

A Security s.r.o. - č. 20110009

A Security s.r.o. - č. 20100697 

A Security s.r.o. - č. 20100698

A.S.A. SLOVENSKO spol. s.r.o.- č.0153000798

A.S.A. SLOVENSKO spol. s.r.o.- č.0143002585

A.S.A. SLOVENSKO spol. s.r.o.- č.0153000844

Attila Szigeti - č. 1020132795  

DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s.r.o.- č.3019004589

DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s.r.o.- č.3019001757

Fima Möbel, s.r.o. - č.1100700015

Gálffy Juraj - č.3

INPROST s.r.o. - č.16873111

IURA EDITION, spol. s.r.o. - č.2401102221

IURA EDITION, spol. s.r.o. - č.2401102222

Kálmán František - č.259010

KH Invest s.r.o. - č.201102002  

Kovotech s.r.o. - č.20111

Ladislav Dórák  - č. 211002

Mesto Dunajská Streda - č.1392010

Michal Rácz - č.52011

ORANGE SLOVENSKO a.s. - č.8044493080

ORANGE SLOVENSKO a.s. - č.8045038156

PD Veľké Blahovo - č.20-2010

RealNet, s.r.o. - č.31021862 

RealNet, s.r.o. - č.31023571 

RealNet, s.r.o. - č.31011862 

RealNet, s.r.o. - č.31013571

SAD Dunajská Streda a.s. - č.020151

SPP - č.7266914118 

SPP - č.7411849991

Ševt a.s. - č.211220536

Ševt a.s. - č.2112201471

Ševt a.s. - č.2112202618

Školská jedáleň - č.01-2011 

Školská jedáleň - č.02-2011

T Com - č.9721826368

T Com - č.9722937751

T Com - č.0722935680

T Com - č.8721823678

VAR s.r.o. - č.39

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.160050993

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.160051040

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.260001404

Združenie miest a obc. Slovenska - č.632-2010

Združenie miest a obc. Slovenska - č.37-2011

ZE - č.7120701498 

ZE - č.7120701499

ZE - č.7120701831

ZE - č.7210349930

ZE - č.7210350899

ZE - č.7210350900

ZE - č.7210350901

ZE - č.7210350902

ZE - č.7210350903

ZE - č.7210350904

ZE - č.7210350905

ZE - č.7210351171

ZE - č.7210351197

ZE - č.7210351198

ZE - č.7220336934

ZE - č.7220336935

ZE - č.7220337891

ZE - č.7220337892

ZE - č.7220337893

ZE - č.7220337894

ZE - č.7220337895

ZE - č.7220337896

ZE - č.7220337897

ZE - č.7220337898

ZE - č.7220338167

ZE - č.7220338191

ZE - č.7220338192

ZE - č.7240263495

ZE - č.7110913082

ZE - č.7110913101

ZE - č.7110913102

ZE - č.7240263284

ZE - č.7240263285

ZE - č.7240263488

ZE - č.7240263490

ZE - č.7240263491

ZE - č.7240263492

ZE - č.7240263494

 

 

A Secutity s.r.o. - č.20110071

A Security s.r.o. - č.20110072

A.S.A. SLOVENSKO spol. s.r.o.- č.015300871

CANTON spol. s.r.o. - č.110265 

Ing. František Dudek - č.42011

Ing. Alexander Rácz - PROVYS - č.07/11

INTERVYT - č.110190

ISTA s.r.o. - č.21120022

ISTA s.r.o. - č.21120023

JP Service s.r.o. - č.2011012

KOVOTECH s.r.o. - č.201119

ORANGE SLOVENSKO a.s. - č.30518773

Pohrebná služba - GLORIA - č.2011006

Poradca podnikateľa s.r.o. - č.2128002337

RAABE s.r.o. - č..21104399

SPP - č.7113746203

SPP - č.7281980071

SPP - č.8400050221

SPP - č.8400050222

SPP - č.8400050223

Školská jedeleň - č.3-2011

Školská jedáleň - č.04-2011

Školská jedáleň - č.05-2011

Školská jedáleň - č.06-2011

T Com - č.9723952979

T Com - č.9723954939

VAR s.r.o. - č.1

VAR s.r.o. - č.4

WEBHOUSE - č.61111820

Západoslov. vodárenská spol.a.s. - č.260004020

ZE - č.7230323465

ZE - č.7230322927

ZE - č.7230322928

ZE - č.7230323462

ZE - č.7230323463

ZE - č.7230323464

ZE - č.7230323466

ZE - č.7230323467

ZE - č.7230323468

ZE - č.7230323469 

ZE - č.7230323752

ZE - č.7230323778

ZE - č.7230323779

 

 

A Security s.r.o. - č.20110133

A Security s.r.o. - č.20110132

A.S.A. SLOVENSKO spol.s.r.o. - č.0153000907 

CSEMADOK - 13-2011

FIERI s.r.o. - č.211162

Ing. Pavol Kohajda - MONEX -č.20110666

IURA EDITION spol.s.r.o. - č.2610185390

Ing. Barnabáš Gróf - EKOSTAV - č.31084 

Ladislav Dórák - č.211004

Mesto Dunajská Streda - č.22-2011

Michal Rácz - č.11-2011

Poradca podnikateľa spol.s.r.o. - 2119000520

RealNet, s.r.o. - č.511030083 

SOZA - č.2111108242

SPP - č.7297005077

T Com - č.6724969696

T Com - č.7103786206

T Com - č.8724967490

VAR s.r.o. - č.7

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.222003560

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.260010621

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.260010675

ZE - č.7230333397

ZE - č.7230333398

ZE - č.7230334386

ZE - č.7230334387

ZE - č.7230334388

ZE - č.7230334389

ZE - č.7230334390

ZE - č.7230334391

ZE - č.7230334392

ZE - č.7230334393

ZE - č.7230334655

ZE - č.7230334682

ZE - č.7230334683

 

 

A Security s.r.o. - č.20110195

A Security s.r.o. - č.20110196

DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. - č.3019013396 

KOVOTECH s.r.o. - č.201149

ORANGE SLOVENSKO a.s. - č.30518773

RAABE s.r.o. - č.21109903

SPP - č.7163706415

Školská jedáleň - č.08-2011

Školská jedáleň - č.09-2011

Školská jedáleň - č.10-2011

Školská jedáleň - č.11-2011

T Com - č.9725983070

T Com - č.0725980948

T Mobile - č.7104589737

VAR s.r.o. - č.11

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.260014374

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2011-326

ZE - č.7230344967

ZE - č.7230344969

ZE - č.7130623351

ZE - č.7230343961

ZE - č.7230344966

ZE - č.7230344968

ZE - č.7230344970

ZE - č.7230344971

ZE - č.7230344972

ZE - č.7230344973

ZE - č.7230345236

ZE - č.7230345263

ZE - č.7230345264

Geo - Komárno s.r.o. - č.203310

 

 

A Security s.r.o. - č.20110257

A Security s.r.o. - č.20110258

Ing. František Dudek - č.2620011

JUDr. Beáta Slováková - č.2011-06-001

JUDr. Beáta Slováková - č.2011- 06-002

Kálmán František - č.88011

Kovotech s.r.o. - č.201161

N.M. - Audit spol. s.r.o. - č.11311051

Orange SLOVENSKO a.s. - č.0030518773

Orange SLOVENSKO a.s. - č.2116694029 

Poradca s.r.o. - č.83951286

S-EPI s.r.o. - č.3129002312

SLOVAGRAM - č.1106081

SPP - č.7257105001

ŠEVT a.s. - č.1112205126

ŠEVT a.s. - č.1112205145

Školská jedáleň - č.12-2011

Školská jedáleň - č.13-2011

T Com - č.1727004948

T Com - č.5727007130

T Mobile - č.7105670450

TPK SOFT SERVICE - č.2011052

VAR s.r.o.- č.17

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.260017681

Združenie ponikateľov Gulázsi - č.2011-387

ZE - č.7230349553

ZE - č.7230349554

ZE - č.7230349950

ZE - č.7230349951

ZE - č.7230349952

ZE - č.7230349953

ZE - č.7230349954

ZE - č.7230349955

ZE - č.7230349956

ZE - č.7230349957

ZE - č.7230350382

ZE - č.7230350415

ZE - č.7230350416

 

 

A Security s.r.o. - č.20110319

A Security s.r.o. - č.20110320

DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. - č.3213561941

Mesto Dunajská Streda - č.75-2011

ORANGE SLOVENSKO a.s. - č.2120021846

P P Empire s.r.o. - č.20110101

P P Empire s.r.o. - č.20110102

Poradca s.r.o. - č.86063889

Poradca s.r.o. - č.83951286

SAD Dunajská Streda a.s. - č.009051

SPP - č.7267137297

Školská jedáleň - č.14-2011

Školská jedáleň - č.15-2011

T Com - č.1728016564

T Com - č.6728018718

Technická inšpekcia a.s. - č.2011413447

VAR s.r.o. - č.20

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.260024920

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2011-470

ZE - č.7110976058

ZE - č.7230354337

ZE - č.7230354338

ZE - č.7230355340

ZE - č.7230355341

ZE - č.7230355342

ZE - č.7230355343

ZE - č.7230355344

ZE - č.7230355345

ZE - č.7230355346

ZE - č.7230355347

ZE - č.7230355606

ZE - č.7230355631

ZE - č.7230355632

 

A Security s.r.o. - č.20110385

A Security s.r.o. - č.20110386

GEOLINE - DS, s.r.o. - č.035-2011

Ing. Rácz Alexander - č.24-2011

KANOVITS - č.53962

K H Invest s.r.o. - č.201102002

M PRO s.r.o. - č.20110122

Poradca podnikateľa spol. s.r.o. - č.2110332519

SOMI-TRANS - č.380811

SPP - č.7192199113

Školská jedáleň - č.16-2011

Školská jedáleň - č.17-2011

T Com - č.2729025759

T Com - č.7729023701

WebHouse - č.71146658

Západoslov. vodárenská spol. s.r.o. - č.260032604

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2011578

ZE - č.7450019921

ZE - č.7450019922

ZE - č.7450044327

ZE - č.7450044328

ZE - č.7450044331

ZE - č.7450044338

ZE - č.7450044339

ZE - č.7450044340

ZE - č.7450044341

ZE - č.7450044342

ZE - č.7450046855

ZE - č.7450047052

ZE - č.7450047053

 

Ing. Barnabás Gróf - EKOSTAV - č.31283

JOSTAV s.r.o. -č.01092011

M.K.T-Consult,s.r.o. - č.2011-007

Projektservis s.r.o. - č.FV 11090

A Security s.r.o. -č.20110444

A Security s.r.o. - č.20110445

Attila Antalics - č.12-2011

DARCUS spol. s.r.o. - č.201264

DOXX Stravné lístky spol.s.r.o -č.3213562491

Geodézia Bratislava - č.11400089

GRAFIS MEDIA s.r.o. - č.10110449

Ing. Kovács Imrich- č.1130

Michal Rácz - č.29-2011

Petr Mrázek - BIO EMZYM

PZ Construct s.r.o. - č.014-2011

SOMI TRANS - č.41-08-11

SOMI TRANS - č.42-08-11

SPP -č.7104196548

T Com - č.3730035603

T Com -č.1730033449

T Com - č.71007917836

TALAMON s.r.o. - č.11175

Západoslov. vodárenská spol. s.r.o. - č.260036492

Západoslov. vodárenská spol. s.r.o. - č.222009285

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2011-652

ZE - č.7475253251

ZE - č.7475253252 

ZE - č.7475270376

ZE- č.7475270377

ZE - č.7475270379

ZE - č.7475220381

ZE - č.7475220382

ZE - č.7475220383

ZE - č.7475220384

ZE - č.7475220385

ZE - č.7475271798

ZE - č.7475271936

ZE - č.7475271937

 

A Security s.r.o. - č.20110503

A Security s.r.o. - č.20110504

Fima Möbel - č.1100200141

Fima Möbel - č.1100200142

M PRO s.r.o. - č.20110136

Petit press a.s. - č.112110964

SPP - č.6300156561

T Com a.s. - č.4731039920

T Com a.s. - č.9731037721

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2011729

Kovotech s.r.o. - č.11113

Mesto Dunajská Streda - č.87-2011

Školská jedáleň - č.18-2011

Školská jedáleň - č.19-2011

Technická Inšpekcia a.s. - 2011415049 

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.812001935

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.812001936

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.812002199

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.812002200

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.812002202

ZE - č.7445433920

ZE - č.7445433921

ZE - č.7445453493

ZE - č.7445453494

ZE - č.7445453496

ZE - č.7445453498

ZE - č.7445453499

ZE - č.7445453500

ZE - č.7445453501

ZE - č.7445453502

ZE - č.7445455404

ZE - č.7445455564

ZE - č.7445455565

 

Artmoont s.r.o. - č.20111010

JUDr. Beáta Slováková - č.201110001

JUDr. Beáta Slováková - č.201110002

NOMIland TOYS s.r.o. - č.6110430 

OsP PUMP - č.0012027

P P Empire - č.20110103

P P Empire - č.20110104

Seduccos s.r.o. - č.11122098

SPP - č.6300156561

Školská jedáleň - č.20-2011

Školská jedáleň - č.21-2011

T Com - č.711040762 

T Com - č.0732040060

T Com - č.8732042280

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.81004013 

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.81004012 

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2011804 

DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o.-č.3019033392 

Michal Rácz - č.342011

ZE - č.7445541648

ZE - č.7445541649

ZE - č.7445558445

ZE - č.7445558446

ZE - č.7445558448

ZE - č.7445558450

ZE - č.7445558451

ZE - č.7445558452

ZE - č.7445558453

ZE - č.7445558454

ZE - č.7445559846

ZE - č.7445559984

ZE - č.7445559985

 

Asseco Solution a.s. - č.916413

Agrointer s.r.o. - č.20115230 

Banko Plant - č.2011036

Csiba Family Farm s.r.o. - č.20110802

Dr. Sound - č.1016-11

EKOSTAV - č.31400

Inprost spol.s.r.o. - č.16873211

Kálmán Jozef - č.65011

Mesto Dun. Streda - č.14402011

Posztósová Monika -MONA - č.2011255

Rácz Michal - č.412011

SPP - č.7242326386

Školská jedéleň -č. 22-2011

Školská jedáleň -č. 23-2011

T Com - č.1733043821

T Com - č.4733041655

T Com - č.7112784412

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.812005192

Západoslov. vodárenská spol. a.s. - č.812005193

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2011884 

COOP Jednota Dun. Streda - č.50112035

 

 

Objednávky:


 

Objednávka č.01

Objednávka č.02

Objednávka č.03

Objednávka č.04

Objednávka č.05

Objednávka č.06

Objednávka č.07

Objednávka č.08

Objednávka č.09

Objednávka č.10

Objednávka č.11

Objednávka č.12

Objednávka č.13

Objednávka č.14

Objednávka č.15

Objednávka č.16

Objednávka č.17

Objednávka č.18

Objednávka č.19

Objednávka č.20

Objednávka č.21

Objednávka č.22

Objednávka č.23

Objednávka č.24

Objednávka č.25