Sorry, you need to install flash to see this content.


Zverejňovanie

 

2014


 

Rozpočet obce na rok 2014

 

Zmluvy:

 

Kúpna zmluva - Ing. Andrej Boráros-Darina Borárosová  

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - Obec Vydrany-Holló István  

Kúpna zmluva - H&N investment, s.r.o.

Záložná zmluva č.201/602/2011 - ŠFRB

Kúpna zmluva  - Nagyová Katarína, Kázmér Vincent, Kázmér František

Dodatok č.1 - GAS-MOUNT, s.r.o. 

Kúpna zmluva - GAS-MOUNT, s.r.o. 

Zmluva o nadstavbe kultúrneho domu - GAS-MOUNT, s.r.o.

Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu - SPP

Zámenná zmluva - JUDr. Szabolcs Hodosy

Zámenná zmluva - Ing. Csiba, JUDr. Hodosy

Zmluva o zriadení vecných bremien - Západoslovenská distribučná,a.s. 

Dodatok č.2 - H&N investment, s.r.o.

Dodatok č.3 - H&N investment, s.r.o.

Kúpna zmluva - Czucz János 

Kúpna zmluva - Torma Istvánné Zsuzsanna 

Kúpna zmluva - Ladislav Hodosy 

Kúpna zmluva - Péter Hodossy

Zmluva č.1/2014 - Združenie podnikateľov Gulázsi

Zmluva o poskytovaní služiebv odpad. hospodárstve - PURA, spol. s r.o. 

Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku -MPSVaR

Kúpna zmluva - JOSTAV, s.r.o.

Zmluva o úvere- č.200/682/2014 - ŠFRB

Zmluva č.0011-PRB/2014 - Min. dopravy, výstaby a reg. rozvoja SR

Záložná zmluva č.0091-PRB/2012/Z - Min.dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR

Záložná zmluva č.201/467/2012 - ŠFRB

Záložná zmluva č.201/465/2012 - ŠFRB

Zmluva o spoluprácu č. 174/2014-IZ-4.O/V- Implementačná agent. pre Operačný progr. Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Záložná zmluva č.0090-PRB/2014/Z - Min. dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR

Kúpna zmluva - H&N investment, s.r.o. 

Dohoda o zrušení a vzájomnom vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnej veci - JUDr. Szabolcs Hodosy

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy - INTERFAN, spol. s r.o. - BD 5x4 bj

Dodatok č.1 - H&N investment, s.r.o.  

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy - INTERFAN, spol. s r.o.

Kúpna zmluva - GAS-MOUNT, s.r.o.

Zmluva o zriadení vecného bremena -INTERFAN, spol. s r.o.

Zmluva o zriadení vecného bremena - INTERFAN, spol. s r.o.

Dodatok č. DOD/01-2014/174/2014-IZ-4.0/V

Úverová zmluva - č.229964-2014

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke - č.229964-2014

Dodatok č.1 - INTERFAN, spol. s r.o.

Zámenná zmluva - Pavol Hodosi, Jolana Kovácsová

Záložná zmluva č.200/682/2014 - ŠFRB

Zámenná zmluva - Jozef Póda-Marta Pódaová, JUDr. Szabolcs Hodosy

Zmluva o dielo - Regionálna rozvojová agentúra ISTER

 

 

Faktúry:

 

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. - č.3049000321

Mgr. Sándor Angyal-AlexGRAF - č.2014001

Monika Posztósová-MONA - č.2013/358

Monika Posztósová-MONA - č.2013/359

VAR-s.r.o - č.30

SALUS GROUP, s.r.o. - č.131101514

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2013/953

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2013/967

TPK Soft Service - FA 2013064

Slovak Telekom, a.s. - č.5757640309

ZSE - č.7180625820

ZSE - č.7120941241

ZSE - č.7150688917

ZSE - č.7150688919

Slovak Telekom, a.s. - č.5757640457

ZSE - č.7220548476

ZSE - č.7120941243 

ZSE - č.7120941242

ZSE - č.7180625819

ZSE - č.7150688916

ZSE - č.7010473805

ZSE - č.7150688918

ZSE - č.7150688920

ZSE - č.7010474575

ZSE - č.7150688915 

PURA spol. s r.o. - č.130612

PURA spol. s r.o. - č.130624

INPROST spol. s r.o. -č.363425

Západoslov. vodárenská spol.,a.s. - č.1013631107 

SAD Dunajská Streda a.s. - č.016651

ZSE - č.7437381566

ZSE - č.7437381574

ZSE - č.7437362502

ZSE -č.7418218040

ZSE - č.7437384573

ZSE - č.7418217900

ZSE - č.7418218039

ZSE - č.7437362503

ZSE - č.7437381575

ZSE - č.7437381576

ZSE - č.7437381563

ZSE - č.7437381577

ZSE - č.7437381564

ZSE - č.7418225467

ZSE - č.7418224235

EMPORO, s.r.o. - č.21400046

TEBAU, spol. s r.o. - č.140001

Slovak Telekom, a.s. - č.7400184274  

Slovak Telekom, a.s. - č.7400017938

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8320047722

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8320047725

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8320062248 

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8320062235

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8320062247

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8320062142

Csepi & Csepi spol. s r.o. - č.078/2013

DEPEŠ Ivan - DEINŠT - č.00652013

Slovak Telekom, a.s. - č.7400470473

Mesto Dun. Streda-Mestský úrad - č.336/2013

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. - č.3049004492

 

 

 

JUDr. Beáta Slováková - č.SB-2014/01/004

Mgr. Sándor Angyal-AlexGraf - č.2014002

Slovak Telekom, a.s. - č.9758621196

Mesto Dun. Streda-Mestský úrad - č.10/2014

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2014/40 

SALUS GROUP, s.r.o. - č.141100087

ZSE - č.7447848361

ZSE - č.7447848365

ZSE - č.7447848366

ZSE - č.7447848368

ZSE - č.7447849424

ZSE - č.7447854194

ZSE - č.7447848367

ZSE - č.7447848364

ZSE - č.7447836088

ZSE - č.7447853380

ZSE - č.7447849425

ZSE - č.7447836089

ZSE - č.7447848360

ZSE - č.7447849325

ZSE - č.7447848362

SPP- č.7218023834

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.1014630037

Slovak Telekom, a.s. - č.8758621616

PURA, spol. s r.o. - 140029

PURA, spol. s r.o. - č.140038

WebHouse, s.r.o. - č.1408856  

Slovak Telekom, a.s. - č.7401416926

Slovak Telekom, a.s. - č.7401245079

Mesto Dun. Streda-Mestský úrad - č.20/2014

ONIO s.r.o. - č.31300479

VAR-s.r.o. - č.1

AJ Produkty a.s. - č.201400973

Horizont a AL, spol. s r.o. - č.140100011

B2B Partner s.r.o. - č.214200138

Mgr. Sándor Angyal-AlexGRAF - č.2014003

Farkas Vojtech - č.2014/1 

 

 

 

Slovak Telekom, a.s. - č.7401636779

Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - č.5044101078

Gálffy Juraj - č.2/2014

GAS-KONTROL - č.14008

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. - č.3049008010

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.442000050

Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti - č.20140162 

Monika Posztósová-MONA - č.2014/44

Monika Posztósová-MONA - č.2014/43

Združenie podnikateľov Gulázsi - 2014/137 

Viliam Nagy - č.33/2014

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2014/117

SALUS GROUP, s.r.o. -č.141100219

SPP - č.7302952475 

ZSE - č.74477942075

ZSE - č.7447928944

ZSE - č.7447943225

ZSE - č.7447942076

ZSE - č.7447947578

ZSE - č.7447943226

ZSE - č.7447928943

ZSE - č.7447942074

ZSE - č.7447943124

ZSE - č.7447942071

ZSE - č.7447942070

ZSE - č.7447948451

Slovak Telekom, a.s. - č7759612326

Slovak Telekom, a.s. - č.6759612066

ZSE - č.7447942073

ZSE - č.7447942069

CanTon spol. s r.o. - č.140268

PURA, spol. s r.o. - č.140086 

Mesto Dun. Streda-Mestský úrad - č.52/2014

Slovak Telekom, a.s. - č.7402346798

Západoslov. vodárenská spol.,a.s. - č.8420001736

Slovak Telekom, a.s. - č.7402537533

Monika Posztósová - č.2014/49

JUDr. Beáta Slováková - SB-2014/02/003 

ANDREA SHOP, s.r.o. - č.5406463

Róbert Czucz - č.1/2014

Slovak Telekom, a.s. - č.7402705207

Rácz Peter - č.20140004 

Ján Vangel-UNIPLYN - č.18/2014

SOZA - č.2141106019

ISTRA - č.214-2-0149

ISTRA - č.214-2-0150

Farkas Vojtech - č.2014/2 

 

 

 

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. - č.3049011231

Mgr. Sándor Angyal-AlexGRAF - č.2014009

NEA-PAST, s.r.o. - č.140033

Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - č.0414040106

Monika Posztósová-MONA - č.2014/075

Monika Posztósová-MONA - č.2014/76 

SALUS GROUP, s.r.o. - č.141100360

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2014/213

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2014/188

SPP - č.7238055326

ZSE - č.7448042018

ZSE - č.7448043012

ZSE - č.7448035053

ZSE - č.7448036524

ZSE - č.7448036523

ZSE - č.7448019803

ZSE - č.7448019802

ZSE - č.7448035055 

ZSE - č.7448035054

ZSE - č.7448035052

ZSE - č.7448035049

ZSE - č.7448035048

ZSE - č.7448035047

ZSE - č.7448036402 

Slovak Telekom,a.s. - č.5760605984

Slovak Telekom, a.s. - č.9760605502

Doprava Kálmán s.r.o. - č.214015

Doprava Kálmán s.r.o. - č.214014

PURA, spol. s r.o. - č.140119

PURA, spol. s r.o. - č.140116

Západoslov. vodárenská spol.,a.s. - č.8420005159

HORIZONT a AL,spol. s r.o. - č.140100045

Michal Rácz - č.2/2014

Michal Rácz - č.1/2014

Michal Rácz - č.3/2014

Obč. združenie DOGAZYL - č.91/2014

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420005157

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420005148

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420005158

Slovak Telekom, a.s. - č.7403541502

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420003694

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420004402

Slovak Telekom, a.s. - č.7403341038 

Róbert Czucz - č.2/2014

DEKPROJEKT s.r.o. - č.9311400147

Mesto Dun.Streda-Mestský úrad - č.77/2014

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. - č.3049013418

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420005560

Rácz Peter - č.20140005 

 

 

 

Západoslov. vodárenská spol.,a.s. - č.1014630277 

SLOVGRAM - č.1406483

Slovak Telekom, a.s. - č.7403696514

Mgr. Sándor Angyal-AlexGRAF - č.2014012

Péter Horváth - č.112014

SALUS GROUP, s.r.o. - č.141100496  

SPP - č.7253066332

ZSE - č.7437669740

ZSE - č.7437656899

ZSE - č.7437656900

ZSE - č.7437675825 

ZSE - č.7437675028

ZSE -č.7437669733

ZSE - č.7437669734

ZSE - č.7437669736

ZSE - č.7437669737

ZSE - č.7437669739

ZSE -č.7437670758

ZSE - č.7437669738

ZSE - č.7437670859

ZSE- č.7437670858

ZSE - č.7437669732 

Slovak Telekom, a.s. - č.5761606535

Monika Posztósová-MONA - č.2014/101

Monika Posztósová-MONA - č.2014/102

Slovak Telekom, a.s. - č.4761606165 

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2014/270

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2014/312

PURA, spol. s r.o. - č.140144

PURA, spol. s r.o. - č.140183

DEPEŠ Ivan-DEINŠT - č.2014040

Slovak Telekom, a.s. - č.7404338672

Mesto Dun. Streda-Mestský úrad - č.88/2014

Slovak Telekom, a.s. - č.7404533521  

MAX GARDEN - č.2014076

REPROFFSET s.r.o. - č.1400112

Slovak Telekom, a.s. - č.7404691771

Ing. Rácz Ľubomír-LULO - č.9/2014 

 

 

 

DOXX-Stavné lístky,spol. s r.o. - č.3049017510

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420006765

Mgr. Sándor Angal-AlexGRAF - č.2014013 

NEA-PLAST, s.r.o. - č.140052

Sánka Igor - č.201415

Monika Posztósová-MONA - č.2014/130

SALUS GROUP, s.r.o. - č.141100626

PosTel DS, s.r.o. - č.2014010411

AGROINTER, s.r.o. - č.20145107

INPROST s.r.o. - č. 16873411

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2014/388

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2014/360

ZSE - č.7448203671

ZSE - č.7448204786

ZSE - č.7448204787

ZSE - č.7448203677

ZSE - č.7448204687

ZSE - č.7448203678

ZSE - č.7448203676

ZSE - č.7448203675

ZSE - č.7448203673

ZSE - č.7448203672

ZSE - č.7448209681

ZSE- č.7448208901

ZSE - č.7448190925 

ZSE - č.7448190924

ZSE - č.7448203679

SPP - č.7322950347

Ing. Dagmar Horáková - č.140602

Slovak Telekom, a.s. - č.3762613024 

Slovak Telekom, a.s. - č.6762612998

AMONA-THERM  - č.20/2014

RETURNMARKET.SK s.r.o. - č.10/2014

AQUAMONT spol. s r.o. - č.1101028501 

VUK-ZM s.r.o.- 28/2014

Doprava Kálmán - č.214076

PURA, spol. s r.o. - č.140259

Mesto Dunajská Streda-Mestský úrad - č.126/2014 

MEDIAIMPRESS, s.r.o. - č.14277

Slovak Telekom, a.s. - č.7405481524

Slovak Telekom, a.s. - č.7405322115

ZSE - č.7102199993

Rácz Peter - č.20140010

Doprava Kálmán - č.214091

Slovak Telekom, a.s. - č.7405667485

AG sport s.r.o. - č.14VF227

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. - č.3049020050 

 

 

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2014/415

Mgr. Sándor Angyal-AlexGRAF - č.2014014

PosTel DS, s.r.o. - č.2014010448

SPP - č.7451067531

REVI-SK spol. s r.o. - č.2014131

Monika Posztósová-MONA - č.2014/155

Monika Posztósová-MONA - č.2014/156

Monika Posztósová-MONA - č.2014/158 

SALUS GROUP, s.r.o. - č.141100781

Rudolf Hradecsný - č.192014

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2014/456

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2014/481

ZSE - č.7437836360

ZSE - č.7437827948

ZSE - č.7437827946

ZSE - č.7437827937

ZSE - č.7437827936

ZSE - č.7437809351

ZSE - č.7437809352

ZSE - č.7437829736

ZSE - č.7437829894

ZSE - č.7437829895

ZSE - č.7437837506

ZSE - č.7437827947

ZSE - č.7437827949

ZSE - č.7437827939

ZSE - č.7437827950

VAR-s.r.o. - č.18

ŠEVT a.s. - č.1142205088

Slovak Telekom, a.s. - č.7763623363

Slovak Telekom, a.s. - č.4763623579

SPP - č.7223148518

PURA, spol. s r.o. - č.140297

PURA, spol. s r.o. - č.140293

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420016577

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420014812 

Slovak Telekom, a.s. - č.7406456023

Slovak Telekom, a.s. - č.7406304013 

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420014807

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420014808

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420014806

SAD Dunajská Streda a.s. - č.00801451

Mesto Dun. Streda-Mestský úrad - č.152/2014

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420016576

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420016574

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420016578

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420016570

DOXX-Stravné lístky spol. s r.o. - č.3049023064

Slovak Telekom, a.s. - č.7406655390

Rácz Peter - č.20140012 

 

 

G-Finance, s.r.o. - č.11400022

G4S Fire Services SK, s.r.o. -  č.201440157

ITAK s.r.o. - č.140330

WebHouse, s.r.o. - č.1435080

REVI-SK spol. s r.o. - č.2014144

PosTel DS, s.r.o. - č.2014010525

Ing. Zsuzsanna Kochanová-MAX GARDEN - č.2014154

Poradca podnikateľa, spol.s r.o. - č.0414080445

AG sport s.r.o. - č.14VF277

Mgr. Sándor Angyal-AlexGRAF - č.2014021

AG sport s.r.o. - č.14VF294

ŠEVT a.s. - č.1142206069

Michal Rácz - č.13/2014

ŠEVT a.s. - č.1142206078

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2014/558

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2014/544

SALUS GROUP, s.r.o. - č.141100919

ZSE - č.7448352252

ZSE - č.7448352253

ZSE - č.7418879141

ZSE - č.7418879140

ZSE - č.7418879041

ZSE - č.7418883956

ZSE- č.7418878056

ZSE- č.7418878061 

ZSE - č.7418878060

ZSE - č.7418883195

ZSE - č.7418878063

ZSE - č.7418878064

ZSE - č.7418878058

ZSE - č.7418878062

ZSE - č.7418878057

Michal Rácz - č.11/2014

Slovak Telekom, a.s. - č.7764768863

Slovak Telekom, a.s. - č.0764768509

Monika Posztósová-MONA - č.2014/189

Monika Posztósová-MONA - č.2014/190

PosTel DS, s.r.o. - č.2014010554

SPP - č.7303061720

PURA, spol. s r.o. - č.140356

PURA, spol. s r.o. - č.140349

Wolters Kluwer s.r.o. - č.8340142008

LAPAČ TUKOV, s.r.o. - č.2014045

Kálmán Jozef - č.74013

AGROPOTREBY K&B, spol. s r.o. - č.140100250

Mesto Dun. Streda-Mestský úrad - č.178/2014

Slovak Telekom, a.s. - č.7407431004

Slovak Telekom, a.s. - č.7407282346

Západoslov. vodárenská spol., a s. - č.8420032101

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420032098

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420032097

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420032096

PD vo Veľkom Blahove - č.14100836

Obec Dunajský Klátov - č.2014008

Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - č.0414082123

HORIZONT a AL, spol. s r.o. - č.140100159

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. - č.3049026624

Kovács Juraj - č.11/2014

Geoline-DS, s.r.o. - č.094/2014

Slovak Telekom, a.s. - č.7407625694

Sánka Igor - č.201418

 

 

Róbert Czucz - č.3/2014

ITAK s.r.o. - č.140357

Zsolt Végh-PROFITENT - č.20140019

Mgr. Sándor Angyal-AlexGRAF - č.201424

SALUS GROUP, s.r.o. - č.14111042

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2014/641

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2014/634

Petit Press, a.s. - č.1423501291

Petit Press, a.s. - č.1423501292

SPP - č.7114969962

ZSE - č.7437975351

ZSE - č.7437975352

ZSE - č.7437975347

ZSE - č.7437981207

ZSE - č.7437980459

ZSE - č.7437976421

ZSE - č.7437962832

ZSE - č.7437962833

ZSE - č.7437975248

ZSE - č.7437975349

ZSE - č.7437976321

ZSE - č.7437976420

ZSE - č.7437975353

ZSE - č.7437975354

ZSE - č.7437975355

Slovak Telekom, a.s. - č.8765745169

Monika Posztósová-MONA - č.2014/227

Slovak Telekom, a.s. - č.5765745272

PURA, spol. s r.o. - č.140411

PURA, spol. s r.o. - č.140405

Doprava Kálmán - č.214108

Gálffy Juraj - č.4/2014

PosTel DS, s.r.o. - č.2014010624 

Slovak Telekom, a.s. - č.7408248478

Slovak Telekom, a.s. - č.7408408312

Kmetík Milan - č.059/2014

Slovak Telekom, a.s. - č.7408596906

Mesto Dun. Streda-Mestský úrad - č.201/2014

Consult-ing EU s.r.o. - č.0209/2014

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. - č.3049029983

Hydromeliorácie, š.p. - č.201441016

 

 

DELPHIA DUNAJ s.r.o. - č.1400149

PosTel DS, s.r.o. - č.2014010666

Mgr. Sándor Angyal-AlexGRAF - č.2014027

REMYDOSTAV s.r.o. - č.06/2014

Monika Posztósová-MONA - č.2014/263

Monika Posztósová-MONA - č.2014/246

Združenie podn. Gulázsi - č.2014/713

ZSE - č.7419044851

ZSE - č.7419044850

ZSE - č.7419044849

ZSE - č.7419044844

ZSE - č.7419044845

ZSE - č.7419044847

ZSE - č.7419044848

ZSE - č.7419044843

ZSE - č.7419046121

ZSE - č.7419046240

ZSE - č.7419046241

ZSE - č.7438052573

ZSE - č.7438052574

ZSE - č.7419051461

ZSE - č.7419052345

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420042165

Slovak Telekom, a.s. - č.4766688621

Slovak Telekom, a.s. - č.2766688520

SPP - č.7174853554

SALUS GROUP, s.r.o. - č.14110166

Pavel Geiler - č. VF2014/029

PORADCA s.r.o. - č.89938634  

PURA, spol. s r.o. - č.140453

Doprava Kálmán s.r.o. - č.214113

VAR-s.r.o. - č.21

PosTel DS, s.r.o. - č.2014010718

Združenie podn. Gulázsi - č.2014/753

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420042384

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420042383

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420042382

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420042340

Slovak Telekom, a.s. - č.7409218201

Slovak Telekom, a.s. - č.7409389076

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420043794

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420043792

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420043793

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420043796

Združenie podn. Gulázsi - č.2014/759

Slovak Telekom, a.s. - č.7409564086

Mesto Dun. Streda-Mestský úrad - č.208/2014

AGROINTER, s.r.o. - č.20145205

Wolters Kluwer, s.r.o. - č.26501445555  

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. - č.3049033683

 

 

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.2014620337

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.2014620336

Mgr. Sándor Angyal-AlexGRAF - č.2014028

Michal Rácz - č.18/2014

Michal Rácz - č.19/2014

Michal Rácz - č.20/2014

Michal Rácz - č.23/2014

Monika Posztósová-MONA - č.2014/301

Združenie podn. Gulázsi - č.2014/803

SALUS GROUP,s.r.o. - č.14111424

ZSE - č.7438149786

ZSE - č.7438149789

ZSE - č.7438149788

ZSE - č.7438149783

ZSE - č.7438149784

ZSE - č.7438150826

ZSE - č.7438137459

ZSE - č.7438154780

ZSE - č.7438155505

ZSE - č.7438156443

ZSE - č.7438137460

ZSE - č.7438149787

ZSE - č.7438149782

ZSE - č.7438149790

ZSE - č.7438150727

ZSE - č.7438150825

Slovak Telekom, a.s. - č.9767633601

Slovak Telekom, a.s. - č.5767633461

SPP - č.7193242231

K&H Invest s.r.o. - č.201410005

PURA, spol. s r.o. - č.140520

PURA, spol. s r.o. - č.140506

Slovak Telekom, a.s. - č.7410358095

Slovak Telekom, a.s. - č.7410184890 

VAR-s.r.o. - č.25

Mesto Dun. Streda-Mestský úrad - č.253/2014

Združenie podn.Gulázsi - č.2014/858

Združenie podn.Gulázsi - č.2014/859

Geoline-DS s.r.o. - č.128/2014

Mgr. Sándor Angyal-AlexGRAF - č.2014031

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. - č.3049037879 

 

 

JUDr. Beáta Slováková -č. SB-2014/11/003

SlovakTelekom, a.s. - č.7100525365

Asseco Solutions,a.s. - č.2014120372

INPROST s.r.o. - č.16873511

SALUS GROUP,s.r.o. - č.14111543

IRIS - č.140596

Monika Posztósová-MONA - č.2014/303

Róbert Czucz - č.5/2014

Gálffy Juraj - č.5/2014

Monika Posztósová-MONA - č.2014/304

Ing. Barnabás Gróf-EKOSTAV - č.34462

Združenie podn.Gulázsi - č.2014/903

DMTeam s.r.o. - č.07/2014

Slovak Telekom, a.s. - č.6768582730

Slovak Telekom, a.s. - č.0768582602

SPP - č.7248239263

Mesto Dun. Streda-Mestský úrad - č.278/2014

Ing. Ivan Bebják - č.56/2014

PURA, spol. s r.o. - č.140586

PURA, spol. s r.o. - č.140578

Slovak Telekom,a.s. - č.7411331339

Slovak Telekom a.s. - č.7411160362

Doprava Kálmán - č.214129

Doprava Kálmán - č.214138

ŠEVT a.s. - č.1142209332

ŠEVT a.s. - č.1142209357

Monika Posztósová-MONA - č.2014/347

Monika Posztósová-MONA - č.2014/342 

Farkas Vojtech - č.2014/14

Združenie podn. Gulázsi - č.2014/994 

Združenie podn. Gulázsi - č.2014/943

Slovak Telekom, a.s. - č.7411486565

VAR-s.r.o. - č.43

VAR-s.r.o. - č.34

Rácz Peter - č.20140037

Michal Rácz - č.27/2014

Michal Rácz - č.28/2014

 

 

 

 

 

Objednávky:

 

01/2014

02/2014

03/2014

04/2014

05/2014

06/2014

07/2014

08/2014

09/2014

10/2014

11/2014

12/2014

13/2014

14/2014

15/2014

16/2014

17/2014

18/2014

19/2014

20/2014

21/2014

22/2014

23/2014

24/2014

25/2014

26/2014

27/2014

28/2014

29/2014 

30/2014

31/2014

32/2014

33/2014