Sorry, you need to install flash to see this content.


Všeobecné

2017


 

Výzva na predloženie ponuky /29.09.2017/

Výzva na prekladanie cenových ponúk /09.08.2017/

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča 

Predĺženie lehoty na odstránenie inváznych rastlín

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva hnuteľného majetku Obce Vydrany /28.04.2017/

Výzva na odstránenie inváznych rastlín z pozemkov /JUDr. Hodosy/

Výzva na odstránenie inváznych rastlín z pozemkov /Mgr. Čisár/

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Zverenenie zámeru kúpy nehn. majetku  

Záznam z vyhodnotenia výzvy na prekladanie ponúk 

Záznam o zákazke

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami /obd. 01-03 -2017/ 

Zverenenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Vydrany /01.03.2017/ 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

2016


 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami /Obd. 10-12 - 2016/ 

Zápisnica o vyhodnotení ponúk  

Zápisnica z vyhonotenia ponúk

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie ponuky /10.10.2016/

Výzva na prekladanie cenových ponúk /03.10.2016/

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami /Obd. 07-09 - 2016/

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami /Obd. 04-06 - 2016/

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami /Obd. 01-03 - 2016/

Záznam o zákazke

Zápisnica o vyhodnotení ponúk 

Výzva na predloženie ponuky

 

 

 

 

...


 

 

 

2015


 

 

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehn. majetku-Obec Vydrany

Zverejnenie zámeru prevodu vlast. nehn.majetku - Obec Vydrany 


 

 

 ...

 

 

 

 

2014

 

 


 

Terénna sociálna práca vo Vydranoch

Rozhodnutie - Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie

 

 

...

 

 

 

 

 

2013