Sorry, you need to install flash to see this content.


Kontakt

Stránkové hodiny na Obecnom úrade:


Pondelok      8:00 - 12:00      13:00 - 15:30
Utorok           8:00 - 12:00      13:00 - 15:30
Streda            8:00 - 12:00      13:00 - 17:00
Štvrtok          8:00 - 12:00   
Piatok            8:00 - 12:00    
 

 


Kontakty:


Prijímacia kancelária OcÚ:

tel: 031 552 21 25

fax: 031 552 21 25

e-mail: ocu@vydrany.sk

 

Poštová adresa:

Obecný úrad Vydrany

Námestie Svätého Štefana č. 71

930 16 Vydrany


 

Starosta obce:

Mgr. Ladislav Balódi

tel.č. 031 552 91 44

 


 

Obecná knižnicav budove Obecného úradu


 

Vedúca knižnice:

Etela Czuczová

 

Návštevné hodiny:

Streda 16:00 - 18:00

 

 

Obecné zastupiteľstvo:


 

Peter Csóka

 

Juraj Gálffy

 

Béla Győri

 

Csaba Hodosi

 

Bc. Karol Hodosy

 

Katarína Kálmánová

 

Monika Posztósová

 

František Szabó

 

Hajnalka Szabóová

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vydrany