Sorry, you need to install flash to see this content.


2015

Záverečný účet Obce Vydrany a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015, 1.úprava, 2. úprava, skutočnosť 

Návrh rozpočtu obce Vydrany na roky 2015-2017

Záverečný účet Obce Vydrany a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

 

Zmluvy :

 

Zmluva o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti

Zmluva o zriadení vecného bremena - INTERFAN, spol. s r.o.

Kúpna zmluva - INTERFAN, spol.s r.o. - BD 12b.j.

Kúpna zmluva - INTERFAN, spol. s r.o. - BD A,B,C,D,E

Nájomná zmluva - INTERFAN, spol.s r.o.  - BD 12 b.j.

Dodatok č.2 - H&N investment, s.r.o. 

Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena - INTERFAN, s.r.o.

Dodatok č. DOD/01-2015/087/2014-IZ-5.0/V - IAZASI

Zmluva o spolupráci č.157/2015-IZ-4.0/V - IAZASI 

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hosp. - PURA, spol. s r.o.

Rámcová zmluva č.03/2015 - Združenie podn. Gulázsi

Záložná zmluva č.0011-PRB/2014/Z - MDVRR SR

Kúpna zmluva - Obec Vydrany-Csölleová

Kúpna zmluva

Zmluva o budúcej zmluve - Miroslav Čierny

Zmluva o budúcej zmluve - Gergely Kálmán

Zmluva o budúcej zmluve - Jolana Szabóová

Zmluva o budúcej zmluve - Ľudovít László

Zmluva o budúcej zmluve - Eduard Melo

Zmluva o budúcej zmluve - Michal Čierny

Zmluva o budúcej zmluve - László Hodosy

Zmluva o budúcej zmluve - Juraj Mikolai

Zmluva o budúcej zmluve - Bc. Karol Hodosy a Viola Hodosyová 

Zmluva č.005-1-K/2015 - TTSK

Zmluva o prenájme - DOMINE DS s.r.o. 

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-239/2015-006 - MV SR

Zmluva č.64/3-2015/OSP - TTSK

Dodatok č. DOD/02-2015/174/2014-IZ-4.0/V - IA MPSVR SR

Dodatok č. DOD/02-2015/087/2014-IZ-5.0/V - IA MPSVR SR

Dodatok č. DOD/03-2015/174/2014-IZ-4.0/V - IA MPSVR SR

Kúpna zmluva - Obec Vydrany - Simonová

Záložná zmluva č.200/493/2015 - ŠFRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandátna zmluva č.18/2015 - Agnesa Búsová

Zámenná zmluva - Obec Vydrany-Póda-Pódaová-Hodosy 

Kúpna zmluva č.1 - Obec Vydrany-Bavlšíková-Gáspárová 

Kúpna zmluva č.2 - Obec Vydrany-Gáspárová-Bavlšíková

Dohoda o poskytovaní údajov-SHR - Sociálna poisťovňa 

Zmluva č. 0059-PRB/2015 - MDVRR SR

Kúpna zmluva - Ľudovít László 

Kúpna zmluva - Miroslav Čierny

Kúpna zmluva - Gergely Kálmán

Kúpna zmluva - Michal Čierny-Eduard Melo

Kúpna zmluva - Bc.Karol Hodosy-Viola Hodosyová

Kúpna zmluva - László Hodosy

Zmluva o úvere č.200/493/2015 - ŠFRB

Zmluva o úvere č.200/492/2015 - ŠFRB 

Zámenná zmluva - Obec Vydrany -Karol Hodossy

Záložná zmluva č.200/492/2015 - ŠFRB

Zmluva o dielo č. 21/082015 - Maxnetwork s.r.o.

Kúpna zmluva - Obec Vydrany - Gabriel Belko-Anikó Belko

Kúpna zmluva - Obec Vydrany - Marta Hodosyová

Poistná zmluva - KOOPERATIVA

Kúpna zmluva - Obec Vydrany - Zoltán Ambruš-Silvia Ambrušová

Zmluva o poskytnutí nenavr. finančného prísp. č.TT02836 - PPA 

Zmluva č. 0099-PRB/2015 - MDVRR SR

Dodatok č.1 k Zám. zmluve - Obec Vydrany-Karol Hodossy

Dohoda o náhrade škody - Hydromeliorácie, š.p.

Mandátna zmluva - ALGAIL, s.r.o.

Zmluva o zriadení vecných bremien - Západoslov. distribučná, a.s.

Kúpna zmluva - Obec Vydrany-Zoltán Mátis-Alžbeta Poláková

Mandátna zmluva - AE group, s.r.o. 

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete č.1000280 - SPP-distribúcia, a.s.

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č. 064 2015 - EUFC SK s.r.o.

Zmluva o nájme - MAXNETWORK, s.r.o. 

Oznámenie o koncesii na služby - AE Group, s.r.o.

Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti - Ing.Dagmar Horáková 

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy - JUDr. Szabolcs Hodosy

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy - REC-TEAM a.s. 

Kúpna zmluva - Tibor Végh

Koncesná zmluva - SE Predaj, s.r.o.

Zmluva o záväznej rezervácii nehnuteľnosti - Obec Vydrany - Rácz-Ráczová

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy

Zmluva o nájme pozemku - RETURMARKET.SK s.r.o.

 

 

 

 

Faktúry :

 

AlexGRAF - č.2015001

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. - č.3059001497

INPROST spol. s r.o. - č.253525

GARANT PLUS-DDD s.r.o. - č.14VF266

ZSE - č.7230579422

ZSE - č.7200660171

ZSE - č.7170718972

ZSE - č.7121027657 

Združenie podn. Gulázsi - č.2014/981

ZSE - č.7140816284

ZSE - č.7140816285

ZSE - č.7140816286

ZSE - č.7200660169

ZSE - č.7200660170

ZSE - č.7200660172

ZSE - č.7010528201

ZSE - č.7200660173

ZSE - č.7200660175

ZSE - č.7170718971

ZSE - č.7200660174

Mesto Dun. Streda-Mestský úrad - č.303/2014

SOUTHERM - č.1712140308

ITAK s.r.o. - č.150045

SALUS GROUP, s.r.o. - č.14111667

Slovak Telekom, a.s. - č.1769531084

Slovak Telekom, a.s. - č.3769531082

ZSE - č.7438336906

ZSE - č.7438328498

ZSE - č.7438330074

ZSE - č.7438330210

ZSE - č.7438330211

ZSE - č.7438335986

ZSE - č.7438328484

ZSE - č.7438311128

ZSE - č.7438311127

ZSE- č.7438328495

ZSE - č.7438338024

ZSE - č.7438328496

ZSE - č.7438328487

ZSE- č.7438328494

ZSE - č.7438328497

ZSE - č.7438328485

SAD Dun. Streda a.s. - č.01641451

VAR-s.r.o. - č.46

Reg. rozv. agentúra ISTER - č.150101

PosTel DS, s.r.o. - č.2015010015

Á-MONT - č.2015001

Slovak Telekom, a.s. - č.7500020237

Slovak Telekom, a.s. - č.750017975

CSA-SERVIS, s.r.o. - č.201503

THERMOLUX spol.s r.o. - č.2/2015

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420058222

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420058224

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420059550

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8420058221

PURA s.r.o. - č.140664

PURA s.r.o. - č.140661

AGROINTER, s.r.o. - č.20155001

Združenie podn. Gulázsi - č.2015/03

Združenie podn. Gulázsi - č.2015/04

Michal Pupkai-MOBI - č.2015/0020

Slovak Telekom, a.s. - č.7500340425

SPP - č.7174957409

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8520000239

Mgr. Sándor Angyal-AlexGRAF - č.2015003

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8520000242

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. - č.3059004956

PosTel DS, s.r.o. - č.2015010053 

 

 

RAABE - č.21502108

Monika Posztósová-MONA - č.2015/026

REPROFFSET s.r.o. - č.1500012

JUDr. Beáta Slováková - č.SB-2015/01/003

Združenie podn. Gulázsi - č.2015/62

SALUS GROUP, s.r.o. - č.14110079

Združenie podn. Gulázsi - č.2015/41

SPP - č.7278225229

ZSE - č.7438397296

ZSE - č.7438402567

ZSE - č.7438398237

ZSE - č.7438398236

ZSE - č.7438398149

ZSE - č.7438401936

ZSE - č.7438397295

ZSE - č.7438397292

ZSE - č.7438397290

ZSE - č.7438397289

ZSE - č.7438397288

ZSE - č.7438397294

ZSE - č.7438403422

ZSE - č.7438397293

ZSE - č.7438385377

ZSE - č.7438385376

Slovak Telekom, a.s. - č.8770485201

Pos Tel DS, s.r.o. - č.2015010083

Slovak Telekom, a.s. - č.9770485587

Slovak Telekom, a.s. - č.7501152488

Mesto Dun. Streda-Mestský úrad - č.24/2015

Slovak Telekom, a.s. - č.7500991384 

PURA, spol. s r.o. - č.150038

PURA, spol. s r.o. - č.150032

WebHouse, s.r.o. - č.1508986

Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - č.5041500248

Mesto Dun. Streda-Mestský úrad - č.43/2015

VAR-s.r.o. - č.2

Slovak Telekom, a.s. - č.7501309918 

 

SOZA - č.2151105582

istra SLOVAKIA s.r.o. - č.2015-2-0075

istra SLOVAKIA s.r.o. - č.2015-2-0074

DOXX-Stravné lístky spol. s r.o. - č.3059008419

Petra Búsová-Papiernictvo - č.278

PosTel DS, s.r.o. - č.2015010143

MONA - č.2015/065

AlexGRAF - č.2015005

SALUS GROUP, s.r.o. - č.14110310

Združenie podn. Gulázsi - č.2015/116

Združenie podn. Gulázsi - č.2015/139

SPP - č.7233340162

THERMA a.s. - č.1004715

ZSE - č.7458053530

ZSE - č.7458054383

ZSE - č.7458053532

ZSE - č.7458053524

ZSE - č.7458053525 

ZSE - č.7458053526

ZSE - č.7458053528

ZSE - č.7458053531

ZSE - č.7458058134

ZSE - č.7458041703

ZSE - č.7458041704

ZSE - č.7458053529

ZSE - č.7458054472

ZSE - č.7458054471

ZSE - č.7458058770

ZSE - č.7458059597

Slovak Telekom, a.s. - č.87714559274

Slovak Telekom, a.s. - č.5771459624

PURA, spol. s r.o. - č.150085

VAR-s.r.o - č.5

Slovak Telekom, a.s. - č.7502107997

Slovak Telekom, a.s. - č.7501954619

Ing. Ladislav Garay - č.2015005

Mesto Dun. Streda-Mestský úrad - č.66/2015

PZ-CONSTRUCT, s.r.o. - č.023/2014

PosTel DS, s.r.o. - č.2015010203  

Slovak Telekom,a.s. - č.7502271956

MONA - č.2015/074

EMBA Trade, spol. s r.o. - č.415487

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2015/153

MONA - č.2015/75

INTERFAN, spol. s r.o. - č.FAN1503034

INTERFAN, spol. s r.o. - č.FAN1502034

DOXX-Stavné lístky, spol. s r.o. - č.3059012265

Pupkai Michal-MOBI - č.2015/0086

 

BARAPON, s.r.o. - č.2015014

AlexGRAF - č.2015007

PosTel DS, s.r.o. - č.2015010227

Geoline-DS, s.r.o. - č.020/2015

SLOVGRAM - č.1505649

Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - č.0415040639

REPROFFSET s.r.o. - č.1500075

Združenie podn. Gulázsi - č.2015/196

Združenie podn. Gulázsi - č.2015/148

Združenie podn. Gulázsi - č.2015/222

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8520012183

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8520012181

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8520012178

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8520012179

Ing. Natália Zinčenko - č.10/03/2015

Ing. Natália Zinčenko - č.14/10/2015

SOFT-GL s.r.o. - č.1503000396

SALUS GROUP, s.r.o. - č.14110424

SPP - č.7218352629

Monika Posztósová-MONA - č.2015/113

ZSE - č.7419652806

ZSE - č.7419646144

ZSE - č.7419647364

ZSE - č.7419632221

ZSE - č.7419632222

ZSE -č.7419646137

ZSE - č.7419646141

ZSE - č.7419653730

ZSE -č.7419646142

ZSE - č.7419646136

ZSE - č.7419646140

ZSE - č.7419646143

ZSE - č.7419646138

ZSE- č.7419652064

ZSE - č.7419647266

ZSE - č.7419647363

Ivan Bugár - Plynospotrebiče - č.150207

Michal Rácz - č. 2/2015

Michal Rácz - č. 3/2015

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8520010937

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8520010938

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8520010905

Slovak Telekom, a.s. - č.2772414506

Slovak Telekom, a.s. - č.5772414132

Ing. Barnabás Gróf-EKOSTAV - č.35105

PURA, spol. s r.o. - č.150101

PURA, spol. s r.o. - č.150148

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č. 8520012478

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č. 8520010933

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č. 8520010695

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č. 8520010923

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č. 8520010922

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č. 8520010904

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č. 8520010696

Slovak Telekom, a.s. - č.7503078071

Slovak Telekom, a.s. - č.7502931872

Mesto Dun. Streda-Mestský úrad - č.87/2015

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2015/262

PosTel DS,s.r.o. - č.2015010179

Slovak Telekom, a.s. - č.7503235930

INTERFAN, spol. s r.o. - č.FAN1504033

HODUS KOMUNAL s.r.o. - č.150100017

HODUS KOMUNAL s.r.o. - č.150100014

HODUS KOMUNAL s.r.o. - č.150100015

HODUS KOMUNAL s.r.o. - č.150100016

L Party Dekor - č.150100005

VAR - s.r.o. - č.8

VAR - s.r.o. - č.11

Á-MONT - č.2015009

Ivan Bugár-PLYNOSPOTREBIČE - č.150223 

 

Žigmund Póda - QT Quality Transport - č. 2015/27

MAX GARDEN  - č.150088

Ing. Natália Zinčeko - č.18105/2015

ZMOŽO - č.201563

HORIZONT a AL, spol. s r.o. - č.150100119

VENTA TRADE s.r.o. - č.2015076

DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o. - č.3059023825

Mgr. Sándor Angyal - AlexGRAF - č.2015016

AGROMEL spol. s r.o. - č.1490009915

ŠEVT - č.2152203640

MONA- Monika PosZtósová - č.2015/236

Sánka Igor - č.201509

Združenie podn. Gulázsi - č.2015/485

Združenie podn. Gulázsi - č.2015/534

Združenie podn. Gulázsi - č.2015/513

JV HOLZ, s.r.o. - č.15012

SALUS GROUP, s.r.o. - č.14110761

REPROFSET s.r.o. - č.1500162

Michal Rácz - č.8/2015

Michal Rácz - č.9/2015

Michal Rácz - č.10/2015

Michal Rácz - č.11/2015

ITAK-s.r.o. - č.150337

DS-CAR,s.r.o.- č.O02015076

SPP - č.7175092665 

ZSE -č.7458313498

ZSE -č.7419898278

ZSE - č.7458313499

ZSE -č.7419898288

ZSE -č.741989289

ZSE- č.7419898277

ZSE -č.7419898287

ZSE -č. 7419898290

ZSE - č.7419905608

ZSE - č.7419899859

ZSE -č.7419898291

ZSE -č. 741989280

Slovak Telekom, a.s. - č.2775286937

Slovak Telekom, a.s. - č.9775319168

Distr. agentúra AD REM - F1508074

Distr. agentúra AD REM - F 1508075

Talamon s.r.o. - č.15195

PURA, spol. s.r.o. - č. 150282

PURA, spol. s r.o. - č.150322

RAABE - č.51503609

Západoslov. vodárenaská spol., a.s. - č.8520029057

MAX GARDEN - č.150151

Radoslav Kochan - č.2015120

HODUS KOMUNAL s.r.o. - č.150100036

PosTel DS, s.r.o. - č.2015010344

PZ-CONSTRUCT,s.r.o.- č.031/2014

Copy Guru, s.r.o.- č.51000053

INTERFAN, spol. s r.o. - č.FAN1507032

INTERFAN, apol. s r.o. - č.FAN1507031

Mesto Dun.Streda-Mestský úrad - č.158/2015

Slovak Telekom, a.s. - č.7505997599

Slovak Telekom, a.s. - č.7505831351

Ladislav Dorák - č.500004

Bager s.r.o. - č.20150006

AGROMEL spol. s r.o. - č.1490010815 

PZ-CONSTRUCT, s.r.o. - č.004/2015

ŠEVT a.s. - č.1152206163

SAD Dun.Streda a.s. - č.00931551

Michal Pupkai-MOBI - č.20150207

Michal Pupkai-MOBI - č.20150208

Attila Waltz-WALDOR - č.150018

ista Slovakia, s.r.o. - č.215-1-0547

Slovak Telekom, a.s.  - č.7506156310

Združenie podn. Gulázsi - č.2015/559

Hasid-Tech - č.172/2015

Mgr. Sándor Angyal-AlexGRAF - č.2015021

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. - č.30590526067 

Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE - č.150525

 

DOXX-Stravné lístky,spol.s r.o. - č.3059029814

Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - č.0415090157

SPP - č.8400098003

TZB Projekting - č.20150036

K&Z PROJECT, s.r.o. - č.014/08/2015

Monika Posztósová - MONA - č.2015/316

Blackhawk Security s.r.o. - č.20150154

Združenie podn. Gulázsi - č.2015/696

Združenie podn. Gulázsi - č.2015/718

ZSE - č.7458401957

ZSE - č.7458401956

ZSE - č.7458401955

ZSE - č.7458401963

ZSE - č.7458401962

ZSE - č.7458401959

ZSE - č.7458401961

ZSE - č.7458401960

ZSE - č.7458390711

ZSE -č.7458390710

SPP -č.7313269750

M.Medlen - JurisDat - č.20151925

ZSE -č.7458406300

ZSE -č.7458402766

Ivan Bugár-PLYNOSPOTREBIČE - č.150525

HODUS KOMUNAL s.r.o.- č.150100048

Slovak Telekom, a.s. - č.7777223010

Michal Pupkai-MOBI - č.2015/0208

Ingrid Győriová-INTERVYT - č.1500858

Slovak Telekom, a s.- č.5777191168

PZ-CONSTRUCT s.r.o. - č.2015025

PURA,spol. s r.o. - č.150418

PURA, spol. s r.o. - č.150428

Maquita - č.201501643

NOMILAND, s.r.o. - č.51600548

Slovak Telekom, a s. - č.7507758555

Slovak Telekom, a.s. -č.7507936530

Kovács Juraj - č.7/2015

Mesto Dun.Streda-Mestský úrad - č.209/2015

HODUS KOMUNAL s.r.o. - č.150100051

ZSE - č.7102391823

PosTel DS, s.r.o. - č.2015101554

Slovak Telekom, a.s. - č.7508093202

INTERFAN, spol. s r.o.- č.FAN1509030

Doprava Kálmán s.r.o. - č.215119

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. - č.3059033346

 

Rudolf Hradecsný - č.262015

ITAK s.r.o. - č.150487

Tibor Deák -PROMONT - č.0915VF16

Henrieta Mészárosová - GLORIA - č.215024

Mgr. Sándor Angyal - AlexGRAF - č. 2015025

Sánka Igor -č.201515

ALGAIL s.r.o. - č.0632015

ANDREA SHOP, s.r.o. - č.FV211501995

Monika Posztósová - MONA - č.2015/335

Monika Posztósová - MONA - č.2015/361

AGROINTER,s.r.o. - 20155158

PosTel DS, s.r.o. - č.2015010596

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2015/801

EKOTOALETY s.r.o. - č.20150948

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2015/743

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2015/823

Blackhawk Security s.r.o. - č.20150260

ZSE -č.7428833436

ZSE - č.7428839061

ZSE - č.7428834493

ZSE - č.7428833433 

ZSE - č.7468287388

ZSE - č.7468287387

ZSE - č.7428833435

ZSE -č.7428833432

ZSE - č.7428833430

ZSE - č.7428833429

ZSE - č.7428833428

ZSE - č.7428833434

SPP - č.7203519561

Agnesa Búsobá - č.272015

HODUS KOMUNAL s.r.o. - č.150100053

Slovak Telekom, a.s. - č.2778138745

Slovak Telekom, a.s. - č.6778172068

ANDREA SHOP,s.r.o. - č.FV211502097

INTERFAN,spol. s r.o. - č.FAN1510032

PURA, spol. s r.o. - č.150459

PURA, spol. s r.o. - č.150494

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8520040353

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8520040140

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8520040354

Západoslov. vodárenská spol., a.s. - č.8520041396

Slovak Telekom, a.s. - č.7508908886

Slovak Telekom, a.s. - č.7508720183

Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE - č.150654

MAXNETWORK s.r.o. - č.201504523

Slovak Telekom, a.s. - č.75089059374

Wolter Kluwer s.r.o. - č.2401677030

Doprava Kálmán s.r.o. - č.215141

Mesto Dun. Streda - Mestský úrad - č.235/2015

Jozef Takács - č.2015-007

DOXX- Stravné lístky,spol. s r.o. - č.3059036620

Mgr. Sándor Angyal- AlexGRAF - č.2015027

 

Michalovský spol. s r.o. - č.153181933

PROMONT - č.1115VF18

Monika Posztósová-MONA - č.2015/399

PosTel DS, s.r.o. - č.2015010662

HODUS KOMUNAL s.r.o. - č.150100059

EKOTOALETY s.r.o. - č.20151097

Blackhawk Security s.r.o. - č.20150367

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2015/905

Združenie podnikateľov Gulázsi - č.2015/876

ZSE - č.7468341415

ZSE - č.7468337990

ZSE - č.7468337205

ZSE -č.7468337204

ZSE - č.7468337201

ZSE - č.7468337199

ZSE - č.7468337198

ZSE - č.7468337197

ZSE - č.7468337203

ZSE - č.7468326149

ZSE - č.7468326148

SPP - č.6300156561

Michal Pupkai-MOBI - č.2015/0388

PosTel DS, s.r.o. - č.2015010713

Michal Pupkai-MOBI - č.2015/0387

Slovak Telekom, a.s. - č.8779152346

PURA,spol. s r.o. - č.150557

PURA,spol. s r.o. - č.150531

Attila Vida - č. 2015/36

Attila Vida - č.2015/38

EUFC SK s.r.o. - č.058/2015

EUFC SK s.r.o. - č.068/2015

Gálffy Juraj - č.5/2015

JUDr. Beáta Slováková -č.SB-2015/10/004

EN Consulting -č.150902

Michal Rácz - č.14/2015

ZSE - č.7111335873

RAMON Consulting,s.r.o. -č.23/15

Slovak Telekom, a.s. - č.7509682574

Slovak Telekom, a.s. - č.7509871056

ANDREA SHOP,s.r.o. - č.FV211502269

Michal Rácz - č.15/2015

Smaltovňa Mišík, s.r.o. - č.2015096

Ivan Bugár-PLYNOSPOTREBIČE - č.150730

Slovak Telekom, a.s. - č.7510022836

Mesto Dun. Streda -Mestský úrad - č.257/2015

Asseco Solutions, a.s. - č.215110775

HODUS KOMUNAL s.r.o. - č.150100066

HODUS KOMUNAL s.r.o. - č.150100065

HODUS KOMUNAL s.r.o. - č.150100064

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. - č.3259008990

 

Geoline -DS, s.r.o. - č.141/2015

Monika Posztósová-MONA - č.2015/420

Monika Posztósová-MONA - č.2015/421

GK LUX,s.r.o. - č.2015002

AMONA-THERM - č.25/2015

Peter Rigó - č.201511

INPROST s.r.o. - č.16873611

PosTel DS, s.r.o. - č.2015010751

HODUS KOMUNAL s.r.o. - č.150100067

HODUS KOMUNAL s.r.o. - č.150100068

Doprava Kálmán s.r.o. - č.215244

Blackhawk Security s.r.o. -č.20150468

EKOTOALETY s.r.o. - č.20151235

Združenie podn. Gulázsi - č.20151235

SPP -č.7165231091

Monika Posztósová - MONA - č.2015/417 

Združenie podn. Gulázsi - č.2015/966

ZSE -č.7170794620

Michal Rácz - č.17/2015

Mgr. Sándor Angyal - AlexGRAF - č.2015033

Slovak Telekom, a.s. - č.3780061500

Ing. Dagmar Horáková - č.151207

Monika Posztósová - MONA - č.2015/456

Slovak Telekom, a.s. - č.2780032011

PURA, spol. s r.o. - č.150618

PURA, spol. s r.o. - č.150589

Kovács Juraj - č.13/2015

Vodnyánszky Tibor - č.20150007

Vodnyánszky Tibor - č.20150006

ŠEVT a.s. - č.1152209393

ŠEVT a.s. - č.1152209368

Slovak Telekom, a.s. - č.7510623237

Slovak Telekom, a.s. - č.7510843213

Doprava Kálmán - č.215266

Kristína Bugárová - č.1500873

CSA-SERVIS,s.r.o. - č.201607

Árpád Simon ml. - č.24/2015

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - č.150151775

REPROFFSET s.r.o. - č.1500327

Slovak Telekom, a.s. - č.7510982835

Peter Rigó - č.201513   

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Objednávky :

 

č. 01/2015

č. 02/2015

č. 03/2015

č. 04/2015

č. 05/2015

č. 06/2015

č. 07/2015

č. 08/2015

č. 09/2015

č. 10/2015

č. 11/2015

č. 12/2015

č. 13/2015

č. 14/2015

č. 15/2015

č. 16/2015

č. 17/2015

č. 18/2015

č. 19/2015

č. 20/2015

č. 21/2015

č. 22/2015

č. 23/2015

č. 24/2015

č. 25/2015

č. 26/2015

č. 27/2015

č. 28/2015

č. 29/2015

č. 30/2015

č.31/2015

č. 32/2015

č. 33/2015