Sorry, you need to install flash to see this content.


Óvoda

 

Óvodai beíratás 2015

 


Az intézmény általános adatai

 

 

Az intézmény hivatalos elnevezése:

Óvoda – Hodos

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Vydrany

 

Az intézmény címe, telefonszáma, e-mail címe:

930 16 Vydrany č. 314

031/552 38 60

gaaladriana76@gmail.com

 

Az intézmény fenntartója:

Hodos Község

 

Intézményvezető:

Mgr. Gaál Adriana

 


Az óvoda nyitva tartása

 

Óvodánk munkanapokon 06.45 órától 16.30 óráig üzemel. 

 

 

 

Az intézmény alkalmazottai

 

Pedagógiai alkalmazottak:

Mgr. Gaál Adriana

Horváthová Zuzana

Bc. Csongová Andrea

Mgr. Ághová Alexandra

 

http://vydrany.sk/files/7x_kolektiv_0.jpg 

 

Takarító:

Hodossyová Estera

 

   


 

 

Óvodánk arculata

 

Óvodánk Dunaszerdahelytől egy kilométerre lévő, mintegy 1500 lélekfőt számláló, kis falucskában található. A hodosi óvoda olyan oktatási-nevelési intézmény, amely egész és félnapos iskolás kor előtti művelődést nyújt a három és hat éves gyermekek, valamint a kötelező iskolalátogatás megkezdését elhalasztott gyermekek számára. Két csoporttal működünk, amelybe az idei tanévben 41 gyermek jár. Óvodánk az 1970-es évek elején nyitotta meg kapuit, és sajnos az idő vasfoga az épület állapotán is nyomot hagyott. A falu vezetősége szívén viseli óvodánk sorsát, így a tavalyi esztendő folyamán megkezdődtek a felújítási munkálatok. Az óvoda mellett működő szülői munkaközösség jótékonysági vásár, szülői bál megrendezésével és szponzori támogatásokkal egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy a csoportszobák berendezése és a játékkészlet felszereltsége folyamatosan megújuljon. Tágas óvodaudvarral rendelkezünk, amely optimálisan szolgálja a gyermekek mozgáskészségének kielégítését és fizikai erőnlétük fejlesztését. Az udvarban ovikertet alakítottunk ki, ahol a gyermekek szívesen munkálkodnak, érdeklődve figyelik, miként lesz a magocskából növény és mikor érik be „munkájuk gyümölcse”.

Pedagógiai munkánk a gyermekek iránti szereteten és bizalmon alapszik, de ugyanilyen fontos az érzelmek és gondolatok szabad kinyilvánítása, a gyermekközpontúság, a szülőkkel és a gyermekekkel való nyitott kommunikáció. Az oktatási-nevelési folyamatot új elemekkel, innovatív munkaformákkal és oktatási módszerekkel gazdagítjuk, így fejlesztjük a gyermeki személyiséget az egyéni adottságok tükrében. Mesékkel, versekkel, zenével, mozgással, tánccal és változatos képzőművészeti tevékenységekkel a kultúra és a művészetek iránti vonzalomra neveljük a gyermekeket. Óvodásaink képzőművészeti alkotásaikkal kimagasló eredményeket érnek el, mint külföldi, mint belföldi rajzpályázatokon. Fontosnak tartjuk a könyv, az anyanyelv megszerettetését, de hangsúlyt fektetünk kommunikatív kompetenciáik fejlesztésére államnyelven is, mindezt játékos formában. Élményekben gazdag programokkal, tanulmányi kirándulásokkal, színház- és könyvtárlátogatásokkal színesítjük óvodánk mindennapjait. Közös akciókat szervezünk a szülőkkel, és színvonalas műsorral készülünk minden jelentős ünnepre. A szántóföldeken, a mezőn és a közeli kis erdőben tett séták teret nyitnak az önálló tapasztalatszerzésre, az élmények általi tanulásra, a természet élővilágának megismerésére, mellyel a gyermekek természetszeretetét tápláljuk és a természetvédelem fontosságára neveljük őket. A délutáni érdekköri tevékenységek az óvodán a szülők és a gyermekek igényei szerint folynak: „Gyermekzumba”, „Angol kicsiknek”, „Néptánc, népi gyermekjátékok”.

 

 

 

Jövőképünk

 

Óvodánk olyan intézmény szeretne maradni és olyan intézménnyé szeretne válni:

 

melyben bizalmas és családias légkör uralkodik,

melyben szakképzett óvónők dolgoznak és a pedagógus-kollektíva állandó,

melyet pozitív emberközi kapcsolatok jellemeznek,

mely színvonalas oktatást és nevelést nyújt, és a gyermekek jó eredményeket érnek el,

mely igazságos bánásmódot biztosít a gyermekek számára kivétel nélkül, és biztosítja a közösségbe való befogadást és elfogadást,

mely környezete ösztönző és biztonságos, technikailag és materiálisan jól felszerelt, magas esztétikai értékkel bír,

melyben a gyermekek beiskolázási aránya magas, és jól felkészültek mind értelmileg, szociálisan és érzelmileg is az iskolai életre,

ahol az óvoda vezetősége támogatja a továbbképzéseket, amelyeken az óvónők szívesen vesznek részt,

ahol a pedagógusok célja a szakmai fejlődés mellett, pedagógiai tevékenységük minőségének javítása,

mely kellő anyagi eszközzel rendelkezik az igényesebb tervek megvalósításához,

mely szorosan és sikeresen együttműködik a családdal, a fenntartóval, az alapiskolákkal és a tanácsadó intézményekkel.

 

 

Óvodánk küldetésnyilatkozata

 

Óvodánk küldetése, hogy nyugodt, családias, szeretetteljes légkör megteremtésével biztosítsuk a gyermekek számára a boldog és egészséges gyermekkort, melynek eredményeképpen óvodásaink egymással toleráns, segítőkész és tevékeny gyermekekké válnak. Széleskörű és változatos pedagógiai programunk a gyermeki személyiség kibontakoztatásán, fejlesztésén, az élmények általi tanuláson, az önálló tapasztalatszerzésen és a sikerélmények átélésének biztosításán alapul. Nagy hangsúlyt fektetünk az anyanyelvi nevelésre, az egészséges életmód szokásainak kialakítására, a természetvédelemre és a kreativitás fejlesztésére. Célunk, hogy megkönnyítsük és elősegítsük a gyermekek számára a problémamentes iskolába való átlépést. Mindezt szakképzett, gyermekszerető, a minőség iránt elkötelezett, szakmailag igényes, nyitott és a környezet igényeihez alkalmazkodó pedagógusokkal valósítjuk meg.


 


Csoportok elosztása

 

 

Csoportnév

 

Gyermekek korcsoportja

 

Óvodapedagógusok

 

 

1.

 

FÜRGE GYÍKOCSKÁK

 

 

3-5 éves gyermekek

létszám: 21

Mgr. Gaál Adriana

csoportvezető

 

Mgr. Ághová Alexandra

 

 

 

 

2.

 

 

 

KISVAKONDOK

 

 

 

4-6 évesek gyermekek

létszám: 20

Horváthová Zuzana

csoportvezető

 

Bc. Csongová Andrea

 

 

 

 

Napirend

 

 

Időpont

 

 

Tevékenységek

6.45 – 9.00

- az óvoda nyitása, gyülekezés

- játék és játékos tevékenységek a gyermekek választása szerint

- tevékenységek ajánlása, közös megvitatása

- mozgásos és relaxációs gyakorlatok

9.00 – 9.30

- személyi higiénia, tízórai

9.30 – 11.45

- edukációs tevékenységek – a gyermekek kulcskompetenciáinak célirányú  fejlesztése (nyelvi, mozgásos, zenei-mozgásos, képzőművészeti, dramatikai, grafomotorikai stb. területekre irányultan)

- szabadban való tartózkodás – séta, mozgásos játékok az óvoda udvarán

11.45 – 12.15

- személyi higiénia, ebéd

12.15 – 14.30

- személyi higiénia, pihenő

14.30 – 15.15

- mozgásos és relaxációs gyakorlatok, higiénia, uzsonna

15.15 – 16.30

- játék és játékos tevékenységek – egyéni, csoportos, közvetlenül és közvetve irányított

- a nap kiértékelése

 

 


Ünnepnapok, tervezett programok és

tevékenységek óvodánkon

a 2014/2015­ös tanévben

 

 

ŐSZ

 

AKTIVITÁS

IDŐPONT

„Kedvenc játékom“

-  közös játék az otthonról hozott játékokkal, szocializáció, adaptáció támogatása

Szeptember

„Száll a madár ágrul árga“

- turisztikai séták a közeli erdőbe, madarak közvetlen megfigyelése, megismerése

Szeptember

„Ép testben ép lélek“

- rendszeres kinntartózkodás, irányított mozgásos játékok az udvaron

- az egészségünkhöz való pozitív hozzáállás kialakítása, a kóros elhízás megelőzésére szolgáló aktivitások realizálása

Szeptember

„A zene napja”

- a zenei alkotóképesség, az esztétikai érzék és a különböző stílusí zeneművek megismerését és átélését fejlesztő aktivitások realizálása

Október 1.

„A mosoly világnapja”

- egész napos ovibuli, közös mókázás, nevetés

Október 3.

„Kertek és szántóföldek ajándékai“

- séták realizálása, kreatív kuckó  - őszi termények, levelek gyűjtése, különleges alakú zöldségek kiállítása, levelek fűzése stb.

Október

„Egészséges táplálkozás“

- gyümölcs- és zöldségsaláták készítése, ajánlott mennyiségű, rendszeres folyadékfogyasztás

Október

„Névnapok és születésnapok“

- gyümölcsök és gyümölcslevek fogyasztása

Alkalmakkor

„Mindig tiszta a kezünk” - A kézmosás világnapja

-a gyermekek figyelmének felhívása a tisztálkodás fontosságára, ismerkedés a helyes higiéniai szokásokkal, oktatófilmek vetítése

Október 15.

„A fák napja”

- célja, hogy a gyermekek tudatosítsák a fák esztétikai, pszichológiai és gazdasági értékét, s ezt a napot új fák ültetésével támogassuk

Október 20.

„Halloween Party“

- közös munka a szülőkkel, töklámpások készítése, töklámpa-kiállítás, jelmezbál, szórakozás

Október 24.

„Ősz, a gazdag asszonyság“

- séták a természetbe, az erdő élővilágának felfedezése

November

„Röpteti a szél a sárkányt“

- sárkánykészítés gyümölcsökből, zöldségekből, papírból és egyéb természetes anyagokból

- honvédelmi séta a természetbe, sárkányeregetés

November

„Itt van az ősz, itt van ujra“

- bevonni a gyermekeket az őszi munkálatokba az óvoda udvarán, környékén – levelek összesöprése, összegereblyézése, homokozó rendbe rakása, játékraktár kitakarítása stb.

Október - November

„Gondoskodás az élő természeti kuckókról “

- teknősbéka etetése, akvárium tisztán tartása, szobanövények gondozása

folyamatosan

„A természet álomba szenderül“

- turisztikai séták – a természetben végbemenő változások megfigyelése, a szabadon élő állatok közvetlen megfigyelése

- a testi és lelki egészség támogatása, environmentális érzék fejlesztése

November

 

„Mindenszentek“

- séta a helyi temetőbe, gyertyagyújtás, emlékezés

Október - November

„Karácsonyi képeslap”

- gyermekmunkák beküldése a nemzetközi képzőművészeti versenyre

November 3.

 

 

 

TÉL

 

AKTIVITÁS

IDŐPONT

„A Mikulás csizmája“

- Mikulás napi ünnepség az óvodán, kocsikázás a Mikulás csézáján

December

„Luca napjától Karácsonyig“

- mézes kalács sütése, díszítése, beszélgetőkörök a karácsonyfa alatt

December

„Színházban“

- színházi gyermekelőadás megtekintése Dunaszerdahelyen

December

„Fenyőünnep“

- beszélgetés a szülőkkel, ünnepi kultúrműsor a vendégeknek

- „Karácsonyváró játszóház” – kreatív képzőművészeti aktivitás szülőkkel, ikebana, adventi koszorú készítése, vaníliás kifli sütése, gipszfigurák, asztali díszek festése

December

„A tél varázsa gyermekszemmel“

- gyermekmunkák kiállítása, teremdíszítés

December

„A tél örömei“

- hóemberépítő verseny, hógolyócsata, téli sportok, szezonális munkák - hólapátolás

December - Január

„Madarak élete télen“

- gondoskodás a madarakról, madáretetők készítése, elhelyezésük az udvar több pontján

Január - Február

„Hívogat az iskola“

- látogatás a helyi alapiskolákban, ismerkedés a tanító nénikkel, tanulókkal, tantermekkel, közös játék az iskolásokkal

Január

„Elsős leszek“

- ünnepélyes beíratkozás az iskola 1. osztályába

Február

„Itt a Farsang, áll a bál“

- farsangi álarcos bál, farsangi fánk, tea

Február

„Szlovákia, az én hazám“

- térképpel végzett munka, képeslapok, fényképek nézegetése, képeslapok készítése – kolázs, ismeretterjesztő filmek, IKT

Február

„Hodos, az én falum“

- séta a faluban – központi épületek, kultúrtörténeti épületek, emlékek megtekintése

- látogatás a helyi könyvtárban és a községi hivatalban – polgármester munkája

- faluképeslap készítése, helyi szimbólumok megismerése

Február

 

 

 

TAVASZ

 

AKTIVITÁS

IDŐPONT

„Mese, mese mátka“

- a gyermekek kedvenc könyveinek kiállítása, különböző műnemű gyermekirodalmi alkotások közvetlen bemutatása – próza, költészet, állatmesék, tanmesék, mondák stb., sajtó, média, saját könyvecskék készítés, festett olvasás, mesék dramatizálása

- látogatás a Csallóközi Könyvtárban, beszélgetés, ismerkedés a könyvtáros nénikkel, mesehallgatás, könyvlapozgatás, a könyvek szeretetére nevelés

Március

„Szabadságharcra emlékezünk“

- nemzeti Himnuszunk, menetelés, huszáros, katonás szerepjátékok, néptánc, népzene, népi gyermekjátékok stb.

Március

„Házi állatok és kicsinyeik“

- exkurzió – gazdasági udvar, tehénfejés

Március

„Az edők napja”

- honvédelmi séta a közeli erdőbe – az erdők fontossága, hasznossága, természetvédelem

Március

„A víz világnapja”

- beszélgetések, oktató-nevelő filmek vetítése, IKT

Március

„Ki mit tud“

- iskolaérettségi teszt megírása

Március

„A színház világnapja”

- ismert mesék dramatizálása, eljátszása, bábjátékok

Március 27.

„A mi óvodakertünk“

- tavaszi munkák az óvodakertben

- „A magtól a növényig” - zöldségmagok, palánták ültetése, hagymaduggatás, növekedésük figyelése, öntözés, gyomlálás – élmények általi tanulás, tapasztalatszerzés

Március - Június

„A madarak napja”

- madarak megfigyelése, a hazatérő költöző madarak üdvözlése

Április 1.

„Óvjuk Földünket!“

- természetvédelem fontossága, ismeretterjesztő filmek, beszélgetőkör

Április 22.

„Mondd ki szépen!“

- beszédhibák diagnosztizálása, logopédiai kivizsgálás

Április

„Hímes tojás“

- Húsvét az oviban – népszokások, néphagyományok

- kreatív képzőművészeti kuckó

Április

„Ha nagy leszek, tűzoltó leszek“

- látogatás a dunaszerdahelyi Tűzoltó Állomáson – ismerkedés a tűzoltókkal, munkájuk fontosságával

- tűzvédelem, baleset- és tűzveszélyek

Április

„Pogácsagyár“

- exkurzió a Fornetti üzemben – a dolgozók munkájának megismerése, a gyártás folyamatának megfigyelése, pogácsasütés, kóstoló

Április

„Anyukám hasában“

- készülődés az Anyák Napi műsorra, családi fotók nézegetése, történetek, gyermekkori élmények, emlékek

- ünnepi fellépés a kultúrházban, ajándék átadása az anyukáknak

Május

„Közlekedj okosan!“

- séták a faluban – közlekedés, közlekedési táblák, közlekedési eszközök megfigyelése, szerepjátékok játszása

- látogatás a galántai Közlekedési Parkban – közúti közlekedés gyakorlása, közlekedési szabályok megismerése

Április/Május

„Egészséghét“

- képzőművészeti alkotások - egészségvédelem

- irányított mozgásaktivitások az udvaron

- szerepjátékok – mentősök, orvos stb.

- „Isten patikája” - gyógynövények gyűjtése, nyomtatása, saját növényhatározó kézikönyv készítése, gyógyteakóstoló

- sportnap a futbalpályán

Május/Június

„Rendőrség gyermekszemmel“

- beszélgetőkör a rendőrökkel, interaktív program, rendőrkutyás bemutató

Május

„Hétpettyes katicabogár“

- séták a rétre, mezőre, a rovarvilág megfigyelése, megismerése

Május

 

„Megy a gőzős“

- tanulmányi kirándulás vonattal Komáromba

- városnézés, ebédelés éteremben, fagyizás

Május

„Kirándul a család“

- egész napos külföldi kirándulás szülőkkel

- állatkerti látogatás, exotikus állatok közvetlen megfigyelése, életmódjuk megismerése

Május

 

 

NYÁR

 

AKTIVITÁS

IDŐPONT

„Gyermeknap“

- a játék, az öröm és a gyermeki boldogság hete

- versenyjátékok, piknik, kertiparti, tombola

Június

„Duna Menti Tavasz“

- bábfesztivál megtekintése Dunaszerdahelyen

- Csallóközi Színes Ceruzák rajzverseny kiállításának megtekintése, múzeumlátogatás

Június

„Egy nap a vadász bácsikkal“

- exkurzió a vadászlakban, erdei és mezei állatok közvetlen megfigyelése

Június

„Sportolimpia“

- a gyermekek mozgásra való ösztönzése, sportjátékok, csapat- és versenyjátékok hete

Június

„Búcsú az óvodától“

- ballagási ünnepség, ünnepi műsor a szülők és vendégek jelenlétében

Június