Sorry, you need to install flash to see this content.


ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK - 2014. november 15.

2014 november. 15 - 08:10

JELÖLTEK KIHIRDETÉSE

Hodos község polgármesterének választására

 2014. november 15

A helyi választási bizottság a Tt. 346/1990 sz. törvényének 23. §-a alapján a községi önkormányzatok szerveinek megválasztásáról a későbbi előírások hangzásában, kihirdeti a következő polgármesterjelöltek listájának nyilvántartásba vételét :

1. Ladislav Balódi, Mgr., 43 r., starosta obce, Vydrany 491, MOST-HÍD, Strana

    maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodosban

Dátum: 2014.09.24.

 

                                                                                          Bugárová Ildikó, Bc.

a választási bizottság elnöke

 

 


 


 

 

 

 

 

 

JELÖLTEK KIHIRDETÉSE

Hodos község képviselő-testületébe történő  választásra

 2014. november 15

 

A helyi választási bizottság a Tt. 346/1990 sz. törvényének 18. §-a alapján a községi önkormányzatok szerveinek megválasztásáról a későbbi előírások hangzásában, kihirdeti a következő képviselőjelöltek listájának nyilvántartásba vételét:

 

 

 1. Vladimír Avtanas, 38 r., aplikačný technik, Vydrany 34,  MOST-HÍD
 2. Róbert Bertók, 42 r., pracovník bezpečnostnej služby, Vydrany 521, MOST-HÍD
 3. Peter Csóka, 27 r., telekomunikačný technik, Vydrany 102, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 4. Juraj Gálffy, 51 r., maliar, Vydrany 471,  „nezávislý kandidát“
 5. Béla Győri, 28 r., súkromný podnikateľ, Vydrany 48, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 6. Csaba Hodosi, 43 r., autoklampiar, Vydrany 504, „nezávislý kandidát“
 7. Renata Hodossyová, Mgr., PhD., 28 r., odborníčka na životné prostredie, Vydrany 246, MOST-HÍD
 8. Karol Hodosy, Bc., 44 r., štátny zamestnanec, Vydrany 400, „nezávislý kandidát“
 9. Katarína Kálmánová, 62 r., dôchodkyňa, Vydrany 79, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 10. Katarína Klempová, Mgr., 35 r., právnička, riaditeľka RO SPF, Vydrany 492, „nezávislá kandidátka“
 11. Jozef Kmeť, MUDr., MPH, 56 r., lekár, Vydrany 492, „nezávislý kandidát“
 12. Irma Nagyová, 39 r., operátorka, Vydrany 226, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja  
 13. Monika Posztósová, 48 r., súkromná podnikateľka, Vydrany 96, MOST-HÍD
 14. Ildikó Rózsa, Ing., 41 r., ekonómka, Vydrany 390,  MOST-HÍD
 15. Štefan Rózsa, Ing., 42 r., ekonóm, Vydrany 390, MOST-HÍD
 16. František Szabó, 38 r., súkromný podnikateľ, Vydrany 493, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja  
 17. Hajnalka Szabóová, 43 r., predavačka, Vydrany 288, „nezávislá kandidátka“
 18. Štefan Szilvási,62 r., dôchodca, Vydrany 140, SMER- sociálna demokracia
 19. Jozef Škarda, 36 r., odborný inžinier, Vydrany 265, MOST-HÍD
 20. Szilárd Tóth, 31 r., súkromný podnikateľ, Vydrany 281,  Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja  
 21. Juraj Varga, 58 r., pracovník bezpečnostnej služby, Vydrany 191,  MOST-HÍD

 

 

Hodosban

Dátum: 2014.09.24.

 

                                                                                          Bugárová Ildikó, Bc.

a választási bizottság elnöke

 

 


 

A jelöltek számára  szükséges dokumentumok ( űrlapok):

>

Községi polgármesterjelölt-lista

2014. november 15.

(független képviselő-jelölt számára)

>

Községi polgármesterjelölt-lista

2014. november 15.

(politikai párt számára)

>

Képviselő-testületi jelöltlista

2014. november 15.

(politikai párt számára)

>

Képviselő-testületi jelöltlista

2014. november 15.

(független képviselő-jelölt számára)

>


 

 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK

A választás napja: 2014. november 15.

 

 A polgármesterre és önkormányzati képviselőre egyaránt pártok vagy pártok koalíciói tehetnek jelölést, továbbá független jelöltek is indulhatnak.

Egy párt, illetve egy koalíció csak egy polgármesterjelöltet indíthat. Más jelölt természetesen indulhat függetlenként, amennyiben teljesíti a szükséges feltételeket (becsületbeli nyilatkozatot tesz, hogy nem tagja semmilyen politikai pártnak ( a párt nevét nem lehet rövidített alakban feltüntetni). Hasonlóképpen egy önkormányzati képviselőjelölt csak egyetlen pártlistán (vagy koalíciós listán) indulhat, vagy pedig függetlenként jelölteti magát.

 A független polgármesterjelölt bejegyzésének egyik előfeltétele, hogy  a községben állandó lakhellyel rendelkező választópolgárok aláírását ( 100 aláírás kell Hodos községben)  összegyűjtse, és azt petíció formájában csatolja a jelölőlistájához. A petíciónak tartalmaznia kell a törvény által előírt adatokat, tehát olvashatóan a támogató kereszt-és vezetéknevét

( a személyi igazolvány szerint!), születése dátumát és címét ( Hodos községben hivatalosan nem lehet utcaneveket használni, a dokumentumokon feltüntetni). A jelölőlistákat a pártok, koalíciók, illetve független jelöltek a helyi választási bizottságnak, illetve a bizottság jegyzőjének ( Budinszka Alžbeta ) adják le két eredeti példányban a pártmegbízott által, mégpedig legkésőbb 2014.09.21-ig.

A polgármesterjelöltek jelölőlistájához csatolni kell a legalább középfokú iskolai végzettséget bizonyítandó okirat fénymásolatát, melyek a következők:

v  szakmunkás bizonyítvány,

v  záróvizsga bizonyítvány,

v  záróbizonyítvány,

v  érettségi bizonyítvány,

      vagy a magasabb szintű végzettséget bizonyítandó okirat fénymásolatát. 

 

 ( A pártmegbízott nem lehet jelölt).

 

Minden párt csak egy polgármesterjelöltet állíthat, azonban a pártok közös jelöltet is állíthatnak. A képviselőjelöltek esetében: a pártok (vagy koalíciók) annyi jelöltet állíthatnak, ahány tagja lesz a képviselő-testületnek ( Hodos községben maximum 9 képviselőjelöltet lehet állítani).

A jogosult választópolgárok számát a község legkésőbb 2014.08.22-én köteles tudtára adni a község lakosainak (a község hirdetőtábláján vagy egyéb módon).

Képviselőre az is jelölhet, aki polgármesterre is jelölt. A jelöltek számára  szükséges dokumentumok ( űrlapok) a helyi községi hivatalban vehetők át: Budinszka Alžbeta,  választási bizottság jegyzője, valamint a következő honlapról http://vydrany.sk/hu/onkormanyzati-valasztasok-2014-november-15.

 

  

 

TÁJÉKOZTATÓ

a képviselők és a választókörzetek számának meghatározásáról

a 2014.11.15-én tartandó községi képviselő-testületi választások céljára

 

Hodos község Képviselő-testülete a Szlovák Nemzeti Tanács a községi önkormányzatok szerveinek megválasztásáról szóló , a Tgy. 346/1990 számú törvénye 9. §-ának értelmében, a későbbi előírások hangzásában, a 2014.08.25-én hozott 694-es számú határozata alapján meghatározta, hogy  Hodos község Képviselő-testületének  összesen 9 képviselője lesz, akik egyetlen választókörzetben lesznek megválasztva a egész község számára.

 

Hodosban 2014.08.26.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Balódi László

polgármester