Sorry, you need to install flash to see this content.


Iskola

 
 
 


Alapiskolák

Iskolája régtől fogva volt a községnek (bár erről pontos adataink nincsenek). Ugyanis feljegyzések szerint 1732-től 1783-ig a hodosi hívek eltiltattak a tanító tartástól is. Azonban a tilalom dacára is voltak tanítói ez idő alatt, mint azt a pozsonyi vármegye nyomozó bizottságának e tárgyban 1774. október 19-én felvett jegyzőkönyve is igazolja.

http://vydrany.sk/files/u2/magyar_iskola1.jpg  Az első tanítót 1774-ben fogadták fel, de mivel a nagyabonyi plébános el akarta zavarni, hét fegyveres nemessel őriztették. Somogyi Antal hodosi ref. lelkész az egyház jegyzőkönyveit és iratait átvizsgálva feljegyezte, hogy 1783.-1883. évig 30 tanító végezte az iskolában a gyermekek oktatását, akik közül többen valószínűleg üldöztetvén elmenekültek. Közülük említésre méltóak: Szathmári György, egy Mihály deák néven ismert egyén, és egy Simon Péter nevű hodosi nemes ember is tanított. 1945-ig további figyelemre méltó tanítók voltak: Nagy Gyula - hősi halált halt, Czirók János és Czirók Dezső, Páncél Lajos, Demény Teréz - az első nő, és Végh Gyula. Még azokban az időkben is, amikor tilos volt a tanítók tartása, gyermekeik részére a hodosi reformátusok vándortanítókat tartottak, akik elé még a katolikus atyafiak is elküldték kicsinyeiket a tudásban való gyarapodásra.

http://vydrany.sk/files/u2/szlovak_iskola_2.jpg  Hivatalos iratok tanúskodnak arról, hogy 1932. február 20-án a református egyház által önköltséggel építtetett új iskola és tanítói lakás építése be lett fejezve.
1945-ben az iskolát államosították. Feljegyzések szerint ekkor 152 tanulója volt az iskolának.
1994. szeptemberétől az épületek - a kántortanítói lakás és a hozzá tartozó cca. 25 áras telek kivételével - lepusztult állapotban bár, de visszakerültek az egyház tulajdonába. Napjainkban - már a részben felújított épületekben - a hodosi önkormányzat működteti a szlovák (igazgatónő Mgr.Domsitzová Erika) és magyar (igazgatónő Mgr.Méhes Erika) tannyelvű alapiskolát, melyet összesen 24 gyermek látogat. Nevelő és oktató munkát végeznek: Mgr.Süke Lívia tanítónő, valamint Póda Marcela nevelőnő.
 

 

 

 

Retrospektíva...

 

 

Iskolánk tanulói a 2010/2011-es tanévben:

 

Hodosi István, Oroszi Richard, Póda Diana, Polácsek Nikolett, Soóky Adrián,
Varga Barbara, Tomič Kristian, Varga Szabolcs, Bereczk Nóra, Hodosi Tímea,
Lakatos Alex, Szelle Zsuzsanna, Végh Angéla, Zöld Dominika, Vass Kitti,
Kováč Krisztián, Krajcsovics Dalma

Anyák napi műsor

2010.május 8.

 

Dsida Jenő: Hálaadás

Köszönöm, Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Èrtem éjjel-nappal dolgozni nem restell. 

  Àldott teste, lelke csak érettem fárad,
köszönöm, Istenem az édesanyámat.
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 

  Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
- itt e földön senki sem szerethet jobban!-
Köszönöm, a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat. 

    Àldd meg édesanyám járását-kelését,
Àldd meg könnyhullását, áldd meg szenvedését!
Àldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Àldd meg két kezeddel az édesanyámat! 

   Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
köszönöm az édesanyámat!


Húsvétváró a suliban

2010. március 30.

A Hodosi Alapiskolában a húsvét előtti napokban március 30-án húsvétváró foglalkozást tartottunk. A helyi oktatási intézmények tanulói nagy örömmel készültek a húsvéti ünnepekre. Az érdeklődő gyermekek már alig várták, hogy kipróbálják az egyes kézműves technikákat. Az iskola osztálytermében szinte minden asztalnál folyt izgalmas tevékenység, ahol a gyermekek és szüleik is kiteljesíthették fantáziájukat, kreativitásukat.  Apró kezek szorgoskodtak, tojásokat festettek, húsvéti díszeket készítettek,  locsolóverseket  tanultak. Az idei foglalkozásnak nagy sikere volt, a gyermekek az elkészült alkotásokat boldogan adták kézről-kézre. A visszajelzésekből megtudtuk, hogy a játszóház a szülők-gyermekek számára nagyon kedves, esztétikai élményt nyújtott, s örömmel vesznek részt az ilyen eseményeken a jövőben is.

 

sok kicsi gyerkoc husvetkor

 

 

 

 Hajónapló

Szentmihályfáról

2010. március 17.

 Nagy örömet szereztek gyermek-közönségüknek kedden hangulatos műsorukkal a csallóközi település kultúrházában Borbély Katica és Menyhárt Dodi verséneklők. A Kicsi Hang duó tagjai a Hajónapló című negyedik hanghordozójuk anyagát mutatták be sok játékkal fűszerezve. Útikalauzolásuk „száz viharon és kalandon“ keresztül vezetett.  A verses kóborláson a helyi kisiksola diákjain kívül a hodosi és a csallóközkürti nebulók is részt vettek. (parameter.sk)

 

 


Március 15-i ünnepi műsor

 

A hodosi kultúrházban  iskolánk tanulói ünnepi műsort adtak községünk lakóinak március 15-e tiszteletére. A márciusi ifjak példát mutattak nekünk. Példát a hit és az akarat erejével. Az ő cselekedeteik örökre meghatározzák a magyar történelmet. Erőt meríthetünk tetteikből, felnézhetünk áldozatkészségükre, és követnünk kell az általuk kijelölt utat. Azt az utat, melyet nekünk, magyaroknak szánt a történelem. Egy kis nemzetnek Európa szívében, amely dacolva elnyomással, idegen hatalommal, történelmi tragédiákkal, ma is itt van, küzd és összefog. Ez a márciusi ifjak üzenete, ez az út, melyet kijelöltek számunkra.A rendezvényen készült képek megtekinthetők a képgalériában. 

 

 

 


FARSANG

2010. február 12.

 Vízkereszttől Hamvazószerdáig tart a farsang, így ha február, akkor farsang! Ha farsang, akkor télűzés, a tavaszvárás ideje, mely időszakra a vidámság, bolondozás, alakoskodás jellemző. A farsangi népszokások, a hagyományok felelevenítése a gyerekek egyik kedvenc téli mókája. Február 12-én szép, verőfényes napra ébredtünk, az iskolánkban megrendezésre kerülő farsang napjára. Már több hete készültünk erre a napra:  álarckészítéssel vagy egyéni jelmezekkel.
Nagy  volt az izgalom, minden osztály részt vett a szereplésben. A farsangi jelmezesek felvonulása és rövid produkcióik nagy sikert arattak: a közönség tapssal jutalmazta őket. A gyermekek számára nagyon fontosak az ünnepek és a készülődés, és az hogy egy nagyobb közösségben lehetnek. A betanult produkciókkal kiállni a közönség elé, ez különösen nagy sikerélményt jelent nekik, megmutathatják azt, hogy mire képesek.
Igaz a tél még maradt, de a hangulat fergeteges volt. Az ötletes jelmezekbe bújt gyermekek tánca, a tél kiűző zsivaja, a vidám versenyszámok, a tombola színesítette napjukat. A zsűri tagjai értékelték a szebbnél szebb, ötletesebb jelmezeket. De ezen a napon mindenki győztes volt! 
 

 

 

 

 


 

 

 Köszönőlevél

  Tisztelt Polgármester Úr!
          A pályázat útján nyert 5 számítógép 2010. január 19-én lett elhelyezve iskolánkban, mely az Ön és a Képviselőtestület támogatásával és segítségével jött létre.
            Ezúton köszönjük iskolánknak nyújtott nagyvonalú segítségét, melynek köszönhetően a diákok új oktatási módszerekben részesülhetnek.
            Segítségükkel, amivel igyekeztek a technikai kivitelezésben támogatni bennünket mélységes hálával tölt el. Az, hogy láttak egyáltalán fantáziát ebben a kezdeményezésben egyfajta visszaigazolás is számomra arra vonatkozóan, hogy érdemes a jó cél érdekében közösen tenni iskolánkért, gyermekeinkért.
Szívélyes üdvözlettel, a jövőbeni együttműködés reményében:
                             
                                                                     Méhes Erika, az iskola igazgatónője

Hodos,  2010. január 21.                                               

 

 


Karácsonyi műsor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Itt járt a Mikulás!

2009. december 4.

Péntek délelőtt minden gyerek gyakran nézegetett ki az ablakon várva, mikor jön a Mikulás. A negyedik óra után már azt gondolták, hogy talán elkerült minket. Minden osztályból énekek, versek hallatszottak ki. Arra számítottak, hogy ezzel talán idecsalják a Mikulást. Egyszer csak az osztálytermek ajtaja előtt csengettyű hangja szólt. Mindenki kijött, és körbeálltuk, megcsodáltuk a Mikulást, aki messziről érkezett hozzánk. Az gyerekek közösen énekeltek neki, majd versekkel köszöntötték. Ezután a Mikulás étadta  a csomagokat minden gyermek számára néhány mondat kíséretében, amikből bizony kiderült, hogy egész évben figyelte a gyerekeket, figyelmeztette hibáikra és jó intelmekkel látta el őket. Majd néhány gyermek adott ajándékot a Mikulásnak, amit neki készítettek. Ezután dallal búcsúztattuk el.


 

A három kismalac

2009. december 8. 

Bábelőadásra hívtuk meg az óvodásokat iskolánkba.

"Nem félünk a farkastól, farkastól, farkastól!" - henceg a két kismalac Pufi és Ricsi, miközben az egyik szalmából, a másik ágakból építi a házát.Amikor a gonosz farkas felbukkan és lerombolja az ócska tákolmányokat, a harmadik kismalachoz Röfihez szaladnak segítségért, aki bölcsen jó erős téglakunyhót épített. De vajon mi jön ezután? Sikerül-e egyszer s mindenkorra megmenekülnie a három kismalacnak? A kíváncsi gyerekek örömmel nézték meg a Gézengúzok bábcsoport játékát iskolánkban.

 

 


Közlekedésbiztonsági nap

 2009. november 10.

Az iskola és a szülők közös feladata a gyermeket felkészíteni a biztonságos közlekedésre. November 10-én délelőtt az iskolában közlekedés-biztonsági napot tartottunk.  Az iskola tanulói testközelből figyelhették meg a rendőrök munkáját és bátran kérdezhettek is az  hatóság képviselőjétől, a rendőrnőtől, aki a  kerékpáros  közlekedés veszélyeire,  szabályaira hívta fel a figyelmet és egyben hasznos tanácsokat is adott:Kedvezőtlen időjárási viszonyok (eső, köd, vihar) esetén jobb, ha a kisiskolás felnőtt kísérővel közlekedik. Havazáskor is célszerű elkísérni, hiszen ilyenkor a hó tompíthatja a járművek zaját, a vastag sapkában pedig rosszabbul is hallhat, így esetleg később veszi észre a közeledő járművet. Fontos, amikor a gyermek már sötétben, korlátozott látási viszonyok között indul haza az iskolából, hogy ruházata elősegítse a jobb  láthatóságát, ezért célszerű fényvisszaverő elemeket vagy ilyen tulajdonsággal rendelkező mellényt ráadni. A világos vagy feltűnő színű (sárga, narancssárga) öltözék is védelmet jelent a gyermek számára, hiszen a járművezető ennek köszönhetően korábban észreveheti. Az iskola udvarán a rendőrautó került bemutatásra. Természetesen bele lehetett ülni és ki lehetett próbálni . A legnépszerűbbnek azonban a „kék lámpa" és a sziréna működtetése bizonyult.Az iskola pedagógusainak és a gyerekek egybehangzó véleménye szerint is egy nagyon jól sikerült, hangulatos és nem utolsósorban hasznos nap volt.  

 

 

 


 Látogatás a városi könyvtárban

2009. október 20.

Egyre biztosabban tudjuk, hogy a népmeséket, a legjobb gyermekirodalmat nem pótolhatja a film. Ezek néhány percre, órára látszólag elnémítják, lekötik a gyereket, de nem nyugtatják meg, s főként nem tanítják meg élni. Azért kell könyvből  sokat és még többet  mesélni, mert a gyerekek keresik és meg is találják segítségükkel helyüket a világban.Az olvasóvá nevelés, a könyvhasználat, a könyvtár helyszínének megismertetése fontos feladatunk az iskolai nevelésben.Tanulóink október 20-án könyvtári foglalkozáson vettek részt a dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központban.   Márta  néni, gyermekkönyvtáros  szeretettel fogadott minket. A üdvözlés után a gyerekeket nagy örömére mesemondás,  felolvasás és mesehallgatás következett.  Iskolánk tanulói bepillantást szereztek mesemondóinkról, mesegyűjtőinkről és a mesékbe szőtt bölcsesség máig érvényes üzeneteiről.Könyvek, feladatlapok segítségével  ismerhették meg diákjaink a mesék fajtáit, s aktívan, frappáns válaszokat adva, élvezettel kapcsolódtak be a foglalkozásba. Végül új  mesekönyvekből, gyermekfolyóiratokból válogattak a tanulók, s többen megígérték, hogy hamarosan visszatérnek a szüleikkel együtt is.     

 

 


Tanulmányi kirándulás a T-COM irodában

2009. október 20.

A T-com a kommunikációs és szórakoztató szolgáltatásokat fogja össze, legyen szó internetről, digitális kábeltévéről,  telefonálásról, munkáról, tájékozódásról vagy kikapcsolódásról.Tanulóink kellemes és hangulatos déletőttöt tölthettek el Dunaszerdahelyen a most új helyre költözött Fő utcai irodában. A T-com munkatársai szívesen és örömmel mutatták meg a gyerekeknek a legújabb kommunikációs eszközöket.Bemutatták  a Magio digitális TV szolgáltatást, amely segítségével felvehető, megállítható és visszatekerhető az élő adás.Balódi  Piroska a  telefonnal, internettel kapcsolatos érdekes információt nyújtott a kíváncsi gyerekeknek.  Sok hasznos  dologgal ismertette meg tanulóinkat. Végül mindenki apróbb ajéndékokkal  távozhatott.